Uudised

10 olulist punkti, millega kaugtöö tegemisel tuleb arvestada

07.06.2017
/
BLOGI

Kümme olulist punkti, mida kaugtöö tegemisel tasub meeles pidada:

1. Kaugtöö tegemine on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel kokkuleppel, mida on võimalik ka üles öelda. 
2. Kõigil samaväärset tööd tegevatel töötajatel peavad olema võrdsed õigused kaugtööle ning kaugtöötajatel on samaväärsed õigused kõikide teiste tööandja töötajatega. 
3. Kaugtööd tehes tuleb järgida tööandja teatavaks tehtud andmekaitse alaseid eeskirju.
4. Töövahendite hankimise, paigaldamise ja hoolduse eest vastutab üldjuhul tööandja ja töötaja hoiab ja kasutab töövahendeid vastavalt tööandja poolt kehtestatud reeglitele. 
5. Kaugtöö tegemine ei tohi töötajale kaasa tuua tööga seotud sissetuleku vähenemist seoses suurenenud kommunaal- või muude kuludega. Seejuures tööandja hüvitab kokkuleppel ainult otseselt tööga seotud kulud.
6. Kaugtöötaja vastutab talle teatavaks tehtud töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirjade järgimise eest. Tööandjal ja töötajate esindajal peab olema võimalik kontrollida, kas kaugtöötaja täidab töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.
7. Tulenevalt tööülesannete iseloomust võib kaugtöötajal olla võimalus ise oma tööaega vabalt valida. 
8. Kaugtöötaja ei tohiks tunda ennast muust töökollektiivist isoleerituna, seetõttu tuleb luua võimalused regulaarseteks kohtumisteks, koosolekutest osavõtuks, võimaldada ligipääs tööks vajalikele materjalidele ja muule vajalikule informatsioonile.
9. Kaugtöötajale tuleb tagada õigus ja kohustus osa võtta tööalastest koolitustest võrdväärselt teiste töötajatega.
10. Kaugtöötajale peavad olema tagatud samaväärsed õigused teiste töötajatega kuuluda töötajate moodustatud organisatsioonidesse, osaleda töötajate esindajate valimisel, ise kandideerida töötajate esindajaks. Vaata lähemalt...

BLOGI: Enn Veskimäe sõnavõtt kutsehariduse arutelul Riigikogus

18.05.2017
/
BLOGI

Lugemiseks Enn Veskimäe sõnavõtt tänasel (18.05.2017) kutsehariduse arutelul Riigikogus.

 Milline peaks olema tõhus kutseharidus?  Tööandjate vaatevinklist vaadatuna peab tõhus kutseharidus andma õppijale sellised teadmised ja oskused, mis võimaldavad õpingute lõppedes koheselt tulemuslikult tööle asuda. Vaata lähemalt...

BLOGI: Kuidas muuta organisatsioon tulevikukindlaks?

22.03.2017
/
BLOGI

Järgiproovitud ja turvalised juhtimismudelid täna enam ei kehti ning uued äri- ja konkurentsitingimused nõuavad juhtimismustrite olulist muutust, leiab ühtviisi akadeemilist maailma ja praktilist juhtimist armastav London Business School’i professor, juhtimisraamatute autor, Thinkers50 juhtimismõtleja Julian Birkinshaw. Vaata lähemalt...

BLOGI: 4 soovitust ajutise tööjõu värbamisel

14.03.2017
/
BLOGI

Kevad on kohe-kohe kätte jõudmas ja paljud ettevõtted teevad ettevalmistusi suveperioodiks ajutise tööjõu värbamiseks. Järgnevast blogipostitusest leiad Indrek Sarjas´e (G4S, PARE juhatuse liige) neli soovitust, mis aitavad tagada eduka värbamise.

Vaata lähemalt...

PARE25 - Karin Kuimeti lugu

22.02.2017
/
BLOGI

PARE25 - Karin Kuimeti lugu

See oli detsembri keskpaiku, kui läbi PareNeti potsatas postkasti teade, et 2017 aasta on PARE juubeli-aasta - PARE saab 25! 

„Appi, 25!“ oli esimene mõte, mis sõnumiga seostus. Seejärel tekkis nostalgia…

Aasta 1998… Minu juhiabi ülesannetele oli äsja lisandunud personalitöö. Kuidas ja mida teha? Kuskohast saada kirjandust või õppematerjale? Personalijuhtimist kusagil ei õpetatud, keelepruugis olid täiesti aktsepteeritud terminid „kaader“ ja „ametipost“ ning lugemisvarana kättesaadav Alas, Türk ja Äripäeva punane Personalijuhtimise käsiraamat.
Koolitusel Personalijuhtimise A ja O sain teada, et Eestis tegutseb selline vahva kutseorganisatsioon nagu PARE!
Sellest ajast on PARE olnud minu oluline toetaja professionaalses arengus. Klubiüritused toimusid toonase juhi Ruth Kaboneniga ja tavaliselt oli osalejaid täpselt nii palju, et lahedasti mõnesse väiksemasse vanalinna ruumi väikse sõpruskonnana ära mahtusime. Klubi arutelude ja kohtumiste käigus saadud teadmised lisasid kindlust ja toetasid personalitööd. Ruthi viidatud Belbini teste rakendasin aastaid personalivaliku ja meeskonnatöö toetamisel.

Peale liitumist PARE-ga ei kujutanud enam ette märtsi või aprilli ilma kahepäevase teadmiste ja kogemuste vahetuseta Tartus. Esimesel konverentsil osalesin koos ettevõtte juhiga ning tagasitee möödus konverentsil esitatu ja toonase bestselleri valguses  piisonite lennu ja hanekarja üle arutledes.

Konkurss „Parim personaliprojekt“ sundis mugavustsoonist väljuma, andis võimaluse võrrelda end teiste organisatsioonidega ning saada häid mõtteid personalijuhtimise arendamiseks.

Tänaseni on arvuti desktopil kaust PARE, milles kohvrikesed nimetustega „PARE esitlused“, „Kutsestandardid“, „PARE klubid“, „Töökeskkonna töörühm“. See on minu jaoks PARE täna. Tunnen heameelt, et personalijuhtimise valdkonnas on selline elujõuline kutseorganisatsioon, mis suudab haarata personalitöö tegijaid üle Eesti ja luua kontakte ning võrgustikke välismaa professionaalidega ning ootan huviga, milliseid mõtteid saame jagada 30, 40 ja 50. juubeli tähistamisel.

Karin Kuimet
Ettevõtluskõrgkool Mainor 
personalijuhtimise lektor
personalijuhtimise eriala juht Vaata lähemalt...

PARE25 - Helo Tamme lugu

22.02.2017
/
BLOGI

PARE25 - Helo Tamme lugu

Minu esimene kokkupuude PAREga ulatub aastasse 2005 kui osalesin esimest korda Tartus toimunud personalijuhtimise konverentsil. Ja nii nagu läks sõrm, läks terve käsi – hakkasime ettevõttega PARE liikmeks, osalesin klubide tegevuses, käisin konverentsidel. 2013.aastal liitusin kahe töörümaga ja 2014.aastal juhatusse kandideerides õnnestus üheskoos erinevate teiste tublide ja tugevate personalivaldkonna professionaalidega koos juhatusse saada.

Tegelikult võiks öelda, et enne 2013.aastat oli kokkupuude PAREga suhteliselt passiivne, kui klubid ja konverentsid välja arvata.
Mis siis muutus 2013.aasta?
Jäin veebruaris lapsepuhkusele ja osalesin kuu lõpus toimunud üldkoosolekul (toona toimusid üldkoosolekud nimelt veebruaris). Ühe päevakava punktina räägiti ka töörühmade tegemistest. Seal samal koosolekul hakkasin mõtlema, et miks mitte oma lapsepuhkust ära kasutada ja omalt poolt PAREsse panustada ning nii end erialaselt värske hoida.

Mäletan, et peale Tallinna Vanalinnas (kui ma ei eksi toimus see Siseministeeriumis) toimunud koosolekut jalutasime koos Egle Saskaga koos parklasse. Rääkisin Eglele oma värskest mõttest liituda mõne töörühmaga ning ta leidis, et see on igagi mõistlik mõte. Nii ma siis peale koosolekut oma mõtted PARE kontorisse saatsin ja end Teele kombel ise välja pakkusin. Möödusid mõned kuud kui minuga kontakteerus Mirjam Mäesalu, kes pakkus osalust kahes töörühmas: kommunikatsioon ja kutsestandardid.

Just 2013.aastast alates olengi aktiivselt PARE tegemistest osa saanud. Kui siis 2014. aasta alguses kuulutati välja uus PARE juhatuse valimine pakkusid mitmed PARE liikmetest tuttavad, kas ma ei tahaks juhatusse kandideerida. Kandideerimine läks edukalt ja järgmised 2,5 aastat sain siis vedada nii kommunikatsiooni (koos Ülle Mati ja Signe Lassiga) kui ka kutsestandardi (koos Maria Kütiga) töörühmi. See 2,5 aastat oli minu jaoks suurepärane kogemus nii uute suhete kui ka kogemuste ja teadmiste omandamise mõistes.

Hetkel kasvatan kodus oktoobris sündinud pisipoega, kes on ka peamine põhjus, miks ma uude juhatusse seekord ei kandideerinud. Praegu ei oska ennustada, mida tulevik toob, seni aga panustan koos pere pesamunaga erinevatesse projektidesse olles ikka kutsetöörühma liige ja kutseeksamite hindaja.

Helo Tamme
AS ISS Eesti Baltikumi personalijuht
Värbamisblogi „Mis muudab töökuulutused atraktiivseks...“ autor
Tallinna Majanduskooli lektor (aine Värbamine ja valik) Vaata lähemalt...

Supervisioon kui avastusretk

26.01.2017
/
BLOGI

Supervisioon kui avastusretk

Tants sulle sobiva rütmiga

Meie retk personalijuhtidega supervisiooni maailma algas 25.oktoobril kui kohtusime 10 oma ala professionaaliga PARE ruumides. Juba esimesel kohtumisel leppisime kokku, et kohtume üks kord kuus 8 kuu jooksul. See on paras aeg asjade üle mõtisklemiseks ja teadvustamiseks, kuidas see küsimus just mind puudutab  ning uute küsimuste püstitamiseks. On teada, et tavaliselt supervisiooniprotsessi mõju ei jää ühe sessiooni raamidesse, vaid ulatub kaugemale ning avaldub  palju hiljem. Aeg on näidanud, et vastav rütm sobib meie grupile. 

Loe edasi: Vaata lähemalt...

PARE25 - Riini Saluri PARE lugu

25.01.2017
/
BLOGI

PARE25 - Riini Saluri PARE lugu

Olen õnnelik PARE-kas, sest olen saanud olla osaline PARE kujunemises alates 1999. aastast. PARE on olnud minuga nii tudengina, algaja personalitöötaja kui ka aktiivse PARE liikmena, kus kõige põnevamaks perioodiks oli kindlasti juhatuse liikme rolli kandmine.

Minu tee PARE-ga ristus pea 18 aastat tagasi, kui olin värskelt astunud personalijuhtimise maailma – minust sai uudishimulik õppija. Olin äsja astunud personalitöötaja rolli suures riigiasutuses, kus vastutasin tööanalüüsi, värbamise ning teenuse osutamist toetavate kompetentside arendamise eest. ... Vaata lähemalt...

BLOGI: Kujunemas on parem PARE meile kõigile

21.12.2016
/
BLOGI

21. detsembri hommik oli lähenevatest pühadest hoolimata PARE kontoris töine: kokku sai PARE uus juhatus, kes jätkas arutelu PARE tulevikust. Unistasime koos, milline võiks olla PARE aastal 2022. Vaata lähemalt...