Uudised

BLOGI: Kes toetab personalijuhti?

12.03.2018
/
BLOGI

Mõni aeg tagasi arutlesime personalijuhtimise magistriõppe ühel erialakursusel sellest, kuidas personalijuht saab toetada ja nõustada juhte ning töötajaid. Selles vallas on personalitöö tegijad vast õnnega koos, sest võimalikke metoodikaid ja lähenemisi on väga palju, tuleb vaid valida hetkeolukorras sobiv välja. Pärast seminari jäin aga mõttesse, et kelle poole pöörduvad needsamad personalijuhid ja töötajad ise, kui mured, probleemid või emotsioonid pea peal kokku ähvardavad lüüa? Vaata lähemalt...

BLOGI: Friederike Fabritius ehitab silda neuroteaduse ja äri vahele

20.02.2018
/
BLOGI

Pikaajalise koolitaja taustaga neuropsühholoog, sakslanna Friederike Fabritius, kes 12.-13. aprillil PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsil "Vaate nurk" üles astub, usub, et organisatsioonidel tasuks neuroteadusi tõsisemalt võtta – mõistes inimajus toimuvaid protsesse suudame ka ettevõttes ja meeskondades toimuvat selgemalt hoomata.  Vaata lähemalt...

PARIM PRAKTIKA: Mooncascade Hero Code of Honour

13.02.2018
/
BLOGI

Mooncascade Hero Code of Honour

Väärtused on ettevõtet edasikandvaks tuumaks. Väärtustest sõltub see, kui ühtne ja seega kui edukas ollakse. Mis aga teha siis kui väärtused on sõnastamata või hägustunud, kuidas see tuum kätte saada? Mooncascade´i personalijuht. Vaata lähemalt...

PARIM PRAKTIKA: E-õppe ja sisseelamisprogrammi väljatöötamine If P&C Insurance AS näitel

07.02.2018
/
BLOGI

E-õppe ja sisseelamisprogrammi väljatöötamine If P&C Insurance AS näitel

Veel poolteist aastat tagasi toimusid Ifis loengu vormis ABC koolitused, mis kestsid ca neli nädalat.  Fikseeritud ajakava tõttu puudus paindlikkus. Pidevalt oli koolitustegevusse kaasatud vähemalt 10 sisekoolitajat. Värbamisel tuli arvestada kindlate kuupäevadega, mis nii mõnigi kord survestas valiku tegemise kiirust või uue töötaja alustamise aega. Kui uus töötaja tuli ettevõttesse ajal, mil ABC koolitust ei toimunud, oli sisse-elamine kaootiline. Kokkuvõtvalt - protsess oli aeglane, ressursi- ja ajamahukas ning mittepaindlik. Vaata lähemalt...

PERSOON: Kairi Nodapera: ettevõtte olemust ja inimesi tuleb tunnetada

02.02.2018
/
BLOGI

Kairi Nodapera: ettevõtte olemust ja inimesi tuleb tunnetada

Tänaseks üle kahe aasta Baltika Grupi personalijuhina toimetav Kairi Nodapera usub oma töös olulisima olevat ettevõtte dünaamika ja olemuse äratundmise. „Ning inimesi tuleb rohkem kuulata, neil on alati midagi öelda,“ teab ta.

Tihtipeale on elus nõnda, et enne kui leiad oma elus selle päris õige raja, teed läbi ühe pika ja suure kaarega rännaku. Just nõnda on see olnud Kairi Nodapera elus, kes juhatab „kaadreid“ pika ajalooga Eesti ainsas moebrändide majas. Vaata lähemalt...

Mida juhtide arendamisel silmas pidada?

28.09.2017
/
BLOGI

19. september 2017 toimus PARE paremate praktikate päev: JUHTIDE ARENDAMINE. Juhtide arendamise trendidest tegi ülevaate DreamLeader koolitaja ja konsultant Lia Ratnik. Millised olid tema soovitused juhtide arendamiseks? Vaata lähemalt...

Mõjuvõimu probleemide kõrge hind organisatsioonis

28.09.2017
/
BLOGI

"Juhi mõjuvõimu halva kasutamisega seotud probleemid organisatsioonis on kulukad - väheneb motivatsioon, tekib läbipõlemise oht, suureneb kaadri voolavus, kahaneb tootlikkus ning majanduslikud tulemused. Juhi oskusest mõjuvõimu hästi kasutada sõltub organisatsiooni kultuur ja moraal, töötajate pühendumine ja tulemuslikkus," kirjutab psühholoog ja coach Viktoria Saat PARE blogis. Vaata lähemalt...

Milliseid töövahendeid on vaja sujuvaks kaugtööks?

16.06.2017
/
BLOGI

Milliseid töövahendeid on vaja sujuvaks kaugtööks?

Kaugtöö on hea võimalus ametikohustusi aja- ja kohapaindlikumalt täita. Enne kaugtööga alustamist tuleks aga hoolikalt läbi mõelda, kas tööks on vajalikud vahendid olemas ja kas need töötavad tõrgeteta. Vaata lähemalt...

10 olulist punkti, millega kaugtöö tegemisel tuleb arvestada

07.06.2017
/
BLOGI

Kümme olulist punkti, mida kaugtöö tegemisel tasub meeles pidada:

1. Kaugtöö tegemine on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel kokkuleppel, mida on võimalik ka üles öelda. 
2. Kõigil samaväärset tööd tegevatel töötajatel peavad olema võrdsed õigused kaugtööle ning kaugtöötajatel on samaväärsed õigused kõikide teiste tööandja töötajatega. 
3. Kaugtööd tehes tuleb järgida tööandja teatavaks tehtud andmekaitse alaseid eeskirju.
4. Töövahendite hankimise, paigaldamise ja hoolduse eest vastutab üldjuhul tööandja ja töötaja hoiab ja kasutab töövahendeid vastavalt tööandja poolt kehtestatud reeglitele. 
5. Kaugtöö tegemine ei tohi töötajale kaasa tuua tööga seotud sissetuleku vähenemist seoses suurenenud kommunaal- või muude kuludega. Seejuures tööandja hüvitab kokkuleppel ainult otseselt tööga seotud kulud.
6. Kaugtöötaja vastutab talle teatavaks tehtud töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirjade järgimise eest. Tööandjal ja töötajate esindajal peab olema võimalik kontrollida, kas kaugtöötaja täidab töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.
7. Tulenevalt tööülesannete iseloomust võib kaugtöötajal olla võimalus ise oma tööaega vabalt valida. 
8. Kaugtöötaja ei tohiks tunda ennast muust töökollektiivist isoleerituna, seetõttu tuleb luua võimalused regulaarseteks kohtumisteks, koosolekutest osavõtuks, võimaldada ligipääs tööks vajalikele materjalidele ja muule vajalikule informatsioonile.
9. Kaugtöötajale tuleb tagada õigus ja kohustus osa võtta tööalastest koolitustest võrdväärselt teiste töötajatega.
10. Kaugtöötajale peavad olema tagatud samaväärsed õigused teiste töötajatega kuuluda töötajate moodustatud organisatsioonidesse, osaleda töötajate esindajate valimisel, ise kandideerida töötajate esindajaks. Vaata lähemalt...

BLOGI: Enn Veskimäe sõnavõtt kutsehariduse arutelul Riigikogus

18.05.2017
/
BLOGI

Lugemiseks Enn Veskimäe sõnavõtt tänasel (18.05.2017) kutsehariduse arutelul Riigikogus.

 Milline peaks olema tõhus kutseharidus?  Tööandjate vaatevinklist vaadatuna peab tõhus kutseharidus andma õppijale sellised teadmised ja oskused, mis võimaldavad õpingute lõppedes koheselt tulemuslikult tööle asuda. Vaata lähemalt...