Uudised

Juhised töökohale naasmiseks peale eriolukorra lõppu

13.05.2020
/
BLOGI

PARE liikmete virtuaalsel kohvihommikul jagas PARE juhatuse esimees  ja SOL Baltics personalijuht Evely Gorobinski oma kogemust ja soovitusi tööruumide ettevalmistamisel töötajate naasmiseks.

SOL Baltics on eriolukorra raames läbi käinud erinevad kriisiga toimetuleku etapid, kus tõstatati küsimusi nii kliendi kui töötaja vaates äri jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ettevõtte otsis vastused küsimustele, mida Evely soovitab igal organisatsioonil suurte muutuste ajal küsida - kas me teeme õigeid tegevusi, kas meil on kaasas õiged inimesed ja kompetentsid ning kust tuleb meie tulu. Sealjuures tuleb hinnata, kas väärtused ja organisatsioonikultuur toetavad seda, kuhu organisatsioon tahab 3-4 kuu jooksul jõuda. Kriisiolukorras, kus määramatus on suur, ei maksa teha kaugeleulatuvaid plaane, vaid tasub tulevikku vaadata lühiajalisema perspektiiviga.

Evely rõhutab, et ennekõike on COVID-19 näol tervisekriisiga, mis omakorda tingib majandusolukorra muutused. Võtmesõna tervisekriisiga võitlemisel on puhtus. Puhtus võrdub tervis. Kui viirusriske on maandatud, saab naasta töökohale. Evely annab soovitused, mida tasub tähele panna ja läbi mõelda enne, kui kontoriuksed jälle avatakse.

 • Töötajad ootavad sõnumeid juhtkonnalt. Juhtkond peab tähelepanu pöörama töötajatele igal astmel üksuse juhtidest eesliini töötajateni.
 • ee töötajate seas pulsiuuringuid, et saada infot töötajate meelsusest ja murekohtadest. Kaasa töötajaid küsides neilt ettepanekuid.
 • Valmista ette puhtuseplaan, kuidas töötajad jäävad terveks. Kaardista, millised on lähikontaktid töötajatel omavahel või kolmandate osapooltega. Kaardista sagedased puutepinnad oma ruumides (ukselingid, sahtlid, kapiuksed, vee- ja kohviautomaadid jms) ja ka liikuvatel töökohtadel (autojuhid, kliendi objektil töötavad töötajad jt). Mõtle läbi, millised kohad vajavad juhiseid või kokkulepet.
 • Kaasa info kogumisel töökeskkonnavolinikud, kes uurivad jooksvalt töö käigus inimestelt, kas miski teeb muret, kas midagi jäi märkamata. Täienda puhtuseplaani vajadusel.
 • Edasta töötajatele info uue töökorralduse kohta puhtuse hoidmisel ja anna konkreetsed juhised.
 • Kuigi aeg-ajalt tundub, et ohutusmeetmetest on räägitud palju, ei tee ses osas küll-küllale liiga. Olge julged kolleegidele meelde tuletamast 2X2m nõuet!
 • Viirus nõuab jala pealt maha lõikamist. Selleks aitab kõige paremini mikorkiudlapp ja vesi. Desinfitseerimisel on samuti tõhusam pinnalt pühkimine mitte pihustamine.
 • tSelleks, et oleks töötajal ja ka puhastusteenindajal oleks lihtsam ohupiirkondi märgata, märgista kleepsuga ühiskasutatavad pinnad. Nii pöörad ohule tähelepanu ja aitad vähendada kontakte.
 • Konsulteerige Terviseameti või puhastusvaldkonna professionaalidega, kui vajate kinnitust, kas olete kontori ettevalmistamisel inimeste tagasitulekuks õigel teel.
 • Tunnustage personalitöötajaid inimeste ja organisatsioonide toetamisel kriisiolukorras muutuste läbiviimisel. See töö on nõudnud nupukust ja väga head orienteerumist organisatsiooni ärivaldkonnas, seadusandluses ja inimeste juhtimises.

Vaata lähemalt...

PARE konkursi Parim Personaliprojekt 2020 võitja on Politsei- ja Piirivalveamet

16.04.2020
/
BLOGI

Konkursiga Parim Personaliprojekt tunnustab PARE viimase aasta jooksul organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organisatsiooni tegevust tõhustavaid projekte.     Vaata lähemalt...

PARE alustas koostööd Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskusega

26.03.2020
/
BLOGI

Et pakkuda võimalikult laiapõhjalist ja samas sisulist tuge kriisiajal hättasattunud ettevõtetele, alustas Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus ehk EEKRI koostööd personalivaldkonna katusorganisatsiooniga PARE. Koostöös leiame lahendused kõigile Sinu ettevõtte personali puudutavaile küsimustele. Vaata lähemalt...

Nõuannete kogu eriolukorraga toimetulekuks tööelus

16.03.2020
/
BLOGI

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriorukorral suur mõju organisatsioonidele ja töötajatele. Jagame nõuandeid, linke ja juhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks tööelus. Üheskoos ja kogemusi jagades tuleme olukorrast välja targematena. Selleks ju kogukond ongi. Kui teil on soovitusi, mida juhiste alla lisada, saatke e-kirjaga pare@pare.ee.  Vaata lähemalt...

OSALE: Konkurss Parim personaliprojekt 2020 ootab kandideerima

13.01.2020
/
BLOGI

OSALE KONKURSIL PARIM PERSONALIPROJEKT 2020


PARE kutsub organisatsioone esitama inimeste juhtimise või personalitöö projekte konkursile "Parim Personaliprojekt 2020". 

Konkursil hinnatakse aastatel 2018-2019 lõpetatud projekti, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või efektiivsuse kasvu, kahes erinevas kategoorias:

 • väikesed organisatsioonid (1-49 töötajat)
 • keskmised ja suured organisatsioonid (50 ja rohkem töötajat)

Erikategooriana hinnatakse projekte, kus on välja töötatud ja edukalt rakendatud innovaatilisi lahendusi vähenenud töövõimega töötajate kaasamiseks tööellu. 

Esita oma organisatsiooni projektist lühivideo või täida elektrooniline ankeet.  Projekti tähtaeg on 14. veebruar 2020.  

Konkursi auhinnaks on PARE 2021. aasta konverentsi tasuta pääse ning Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor poolt 1000€ Avatud Kõrgkooli kursustel osalemiseks.

Loe konkursist lähemalt SIIT. Vaata lähemalt...

Selgusid Kaugtöö Tegija 2019 märgise saajad ja parimad kaugtööd soosivad juhid

14.06.2019
/
BLOGI

Foto: Marek Metslaid

13. juunil 2019 kuulutati välja 39 uut kaugtöö märgise saajat. Tunnustuse said muuhulgas Transferwise, Bolt, Tartu Ülikooli Narva Kolledž ja Muinsuskaitseamet. Parima juhi tiitel anti välja erandina kaks korda. Selle pälvisid Eesti Haigekassa juht Rain Laane ja Messente Communications juht Lauri Kinkar.

 Märgist annavad juba kolmandat aastat välja Targa Töö Ühing koostöös Elisa ja Personalijuhtimise Ühinguga PARE. Targa Töö Ühingu juhi Ave Laasi sõnul on tänaseks koos selle aasta 39 uue märgise saajaga kokku juba 120 märgise omanikku. “Aja- ja kohapaindliku töö osakaal Eestis kasvab pidevalt, seda näitavad nii uuringud kui ka jätkuv huvi märgisele kandideerimise vastu.” Laas tõdes, et praktika igas ettevõttes on väga erinev. “On jätkuvalt neid, kellel on töökorraldus on välja kujunenud töö käigus, ilma põhjalikumate suunisteta, võimalust kasutatakse vastavalt vajadusele. Aga rõõm on näha, et iga aastaga on aina enam neid, kes teevad seda läbimõeldumalt: paika on pandud ühised töötamise kokkulepped, välja töötatud sobivad tehnilised vahendid ja kanalid.”

Žüriiliikme ja Elisa personalivaldkonna juhi Kaija Teemägi sõnul väärivad eraldi tunnustamist ka kandideerijad, kes sel aastal nomineerisid nimeliselt juhi või isegi mitu. “Neid ettevõtteid oli üle poole kandideerijatest. See näitab, et kaugtööd tajutakse aina enam juhtimise osana, mida see ilmtingimata ongi. Parima juhi tiitli saanud Eesti Haigekassa juhi Rain Laane ja Messente Communications juhi Lauri Kinkari puhul paistiski silma see, et nad mõtlevad sellele, kuidas kogu ettevõttes läbivalt targalt töötamist juurutada ja töötajaid ise oma eeskujuga julgustada,” selgitas Teemägi.

 Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juht Kärt Kinnas aga rõhutas, et märgisele kandideerinud ettevõtete rohkus ja mitmekesisus näitab selgelt, et selline töötamise viis on ettevõtetes aina loomupärasem. Ettevõtete hulgas oli nii avaliku sektori esindajaid, eraettevõtted aga ka MTÜsid. “Paindlik töökorraldus on jõudnud ka ametikohtadele, kus seda kümmekond aastat tagasi poleks võimalikuks pidanud, hea näitena võib siin esile tõsta näiteks Häirekeskuse,” selgitas Kinnas.

“Ankeetidest peegeldus ka, et ettevõtted mõtlevad teadlikult töötajatega kaasa. Targalt töötajate ootused töökeskkonnale on viimastel aastatel tugevas muutumises. Töökeskkondade loomisel arvestatakse tegevuspõhisust ja suurt rõhku pannakse just koostööle,“ lisas žüriiliige ja Worklandi asutaja Indrek Hääl.

2019. aastal said märgise järgmised ettevõtted:

AgileWorks AS, All Media Digital OÜ, Bolt (endine Taxify), Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Haigekassa, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Elektrilevi OÜ, Gjensidige Eesti filial, GoTravel AS, Häirekeskus, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Klienditugi OÜ, Leego Hansson OÜ, Lincona Konsult AS, Messente Communications OÜ, Milrem LCM OÜ, MRPeasy OÜ, Muinsuskaitseamet, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce, PCC Projekt AS, Proact Estonia AS, Profia Arvestuse OÜ, Recruitment Estonia OÜ (CVO Recruitment & Simplika), Riigi Infosüsteemi Amet, RL Raamatupidamine OÜ, Saue Production OÜ, Scoro Software OÜ, Severitas OÜ, SimplBooks OÜ, Sisekaitseakadeemia, Sotsiaalkindlustusamet, SpeakSmart OÜ, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tammiste Personalibüroo OÜ, Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Transferwise Ltd Eesti filiaal, Vaimo OÜ, Viru Maakohus

 Parimad kaugtööd soosivad juhid on 2019. aastal Eesti Haigekassa juht Rain Laane ja Messente Communications juht Lauri Kinkar.

 Konkursi žürii koosnes oma ala ekspertidest, kes hindasid ettevõtete eneseanalüüsides nii kaugtöö töökorraldust, tehniliste lahenduste kasutamist kui ka läbimõeldud tervikpildi tajumist. Žüriis olid Targa Töö Ühingu juhatuse liige Ave Laas, Elisa personalivaldkonna juht  Kaija Teemägi, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE tegevjuht Kärt Kinnas ja Worklandi asutaja Indrek Hääl. 

Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mida ettevõte saab kasutada tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsioonis. Sel aastal sai märgise 39 ettevõtet. Kokku on Eestis märgise omanikke 120. Märgise saajate nimekiri on üleval smartwork.ee lehel. Ettevõtte õigust märgist eksponeerida ja kasutada saab kontrollida samuti smartwork.ee lehel. Märgis antakse välja kolmeks aastaks. Pärast seda on ettevõttel märgist uuesti võimalik taotleda. Ettevõtmise on ellu kutsunud Targa Töö Ühing, Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Vaata lähemalt...

Personalihaldamise tarkvara CakeHR - tunnustades uusi horisonte

16.11.2018
/
BLOGI

Meie oleme CakeHR - veebipõhine personalihaldamise programm, pakkudes kiiremat ning effektiivsemat personalijuhtimise lahendust tuhandetele kasutajatel üle maailma. CakeHR sai alguse aastal 2012 Ühendkuningriikidest ning kontoritega Riias ja Tallinnas, on meil kliente üle maailma rohkemas kui 1000s linnas. Vaata lähemalt...

Mis vahe on vanal pesumasinal ja personalitarkvaral?

07.11.2018
/
BLOGI

Kas teie praegune personaliandmete haldus on teie firma jaoks parim võimalik lahendus? On küll, ütlete? Vaata lähemalt...

BLOGI: Arenguvestlus töötajaga - sada häda!

16.10.2018
/
BLOGI

Olen selle aastal tegelenud üllatavalt palju arendavate vestluste ja arenguvestluste mõtestamise, värskendamise, loomise, elluäratamise ja süsteemsusega.

Vestlejate (loe: koolitusel osalejate) seas olen kohanud nii vestluste fänne, kui ka neid, kelle jaoks (arengu)vestlused on mõttetud ja formaalsed. Kusjuures viimaseid on kaugelt rohkem. Hinnang vestlustele tuleneb ikka sellest, mida igaüks personaalselt on kogenud.

Tundub, et vestlusi peetakse olulisteks, samas ei ole neid toimima saadud vaatamata “teaduse ja tehnika revolutsioonile”. Vaata lähemalt...