Uudised

REKLAAM: Margus Alviste Meistriklass: Arenguprogrammid kriisiga toimetulekuks

Kuupäev: 25.03.2020

Hea personalitöötaja,

oleme sattunud kriisi, mida pole nähtud aastakümneid. Kehtestatud eriolukord mõjutab meid kõiki nii tööalaselt kui eraeluliselt. Viirusest tulenev kriis ei jää ilmselgelt ainsaks kriisiks. Juba täna on erinevate riikide meetmed paisanud meid majanduslikku pöörisesse, löögi all on riikide vahelised suhted, finantssüsteem, harjumuspärased mõtlemis- ja tegutsemismudelid, tarbimisharjumused, väärtushinnangud. Maailm senisel moel, nagu me teda tundsime, tundub olevat jäädavalt muutumas.

Kriisi sattudes on meil kaks võimalust - kas oodata ohvrina kriisi möödumist või asuda aktiivselt tegutsema, et kriisi mõju vähendada  või seda hoopis ära kasutada. Vajame kiiresti mõtteid, mis aitaksid meil kriisiga toime tulla ja jääda ellu ka kriisijärgses maailmas.

Teen ettepaneku jätkata kiiremas korras arengutegevusi elektrooniliste kanalite kaudu. Olen sisustanud veebiülekanneteks sobiva stuudio, et olla teile jooksvalt abiks meetmete väljatöötamisel ja inimeste töövõime säilitamisel.  Pakun samuti välja neli uut online arenguprogrammi kriisiga toimetulekuks indiviidi, meeskonna, organisatsiooni ja tegevuste tasandil*: 

* Programmide detailsem kirjeldus on saadaval e-kanalite vahendusel.

Vaata tutvustavat videot siit!

Stressi ja töövõime juhtimine kriisi tingimustes
Programm kõigi tasandite töötajatele, kes peavad toime tulema kriiside, suurte muutuste  või keeruliste olukordadega. Õpime tundma kriisi anatoomiat, mõju psüühikale ja töövõimele ning omandame praktilised tehnikad kriisi tingimustes toime tulema.

Meeskonna töövõime juhtimine kriisi tingimustes
Programm kõigile, kes osalevad meeskonnatöös. Vaatleme kriisi mõju meeskondadele ja leiame üheskoos lahendused meeskonna motivatsiooni ja  töövõime tagamiseks ka kõige suuremate väljakutsetega toimetulekul.

Organisatsiooni toimevõime juhtimine kriisi tingimustes
Programm tipp- ja keskastme juhtidele, kes vastutavad organisatsiooni kui terviku või selle üksikute lõikude toimimise eest. Kriis paiskab ümber senise  töökorralduse, vaatame, kuidas organisatsiooni komponente häälestada kriisiga toimetulekuks ja kuidas kujundada organisatsiooni edu saavutamiseks kriisijärgses maailmas.

Meetmestiku väljatöötamine kriisi ületamiseks
Programm on suunatud tipp- ja keskastme juhtidele, kes vastutavad organisatsiooni kui terviku või selle üksikute lõikude kriisikava või uute strateegiate koostamise eest. Programm on oma olemuselt konsultatiivne, koolitaja osaleb elektrooniliste kanalite vahendusel teie kriisimeeskonnaga nii fassilitaatori, koolitaja, konsultandi, coachi kui metoodikuna. Hind vastavalt tegevuste mahule.

COVID-19 eri
Koroonaviirusega seotud sündmuste ahel ja selle seosed erinevate globaalsete protsessidega. Viirusest tulenevad mõjud üksikisiku, meeskonna ja organisatsiooni tasandil. Toimetulek psühholoogilise faktori ja ratsionaalse  elu valikutega.

Programmid toimuvad online keskkonnas, milles lepitakse eelnevalt kokku. Programmi kestvus on ca 4-6h. Grupi suurus on kuni 10 inimest. Grupi võib moodustada ühe organisatsiooni või ka väärtusahela töötajatest. Teie investeeringu suurus kolme esimese programmi osas on 129.00 EUR (lisandub käibemaks) ühe inimese kohta.

Kontakt: Margus Alviste Meistriklass GSM +37256 229988, Skype: margusalviste, alviste.com