Uudised

UURING: PARE liikme rahulolu-uuringu kokkuvõte

Kuupäev: 27.06.2018

Maikuus viisime läbi PARE liikmete seas rahulolu-uuringu, millest võttis osa 163 PARE liiget - see on suurepärane tulemus (nt 2016. aastal osales PARE liikme rahulolu-uuringus 101 liiget). Aitäh kõikidele, kes te panustasite!

MAINE

Meil on siiras hea meel selle üle, et oleme liikmete arvates oma tegemistes uuendusmeelsed ja loome liikmetele väärtust. Senisest rohkem peame vaeva nägema, et olla ka juhtide poolt tunnustatud ning mõjukas ühiskonnas.

Kõikide väidete positiivsete (9-10 punkti), neutraalsete (7-8 punkti) ja negatiivsete (1-6 punkti) hinnangute osakaalud on toodud joonisel (vt allpool).

TOOTEVALIK

Meid huvitas, kas PARE tootevalik on piisavalt mitmekesine. Väite aritmeetiliseks keskmiseks kujunes 7,87 punkti 10-st, millega võib igati rahule jääda. Liikmed leidsid, et me peame kindlasti ka järgmisel hooajal jätkama lühikoolituste, konverentsi, paremate praktikate päeva, klubide ja baaskoolitusega (vt Top5 toodet joonist allpool). Samas said positiivset vastukaja ka teised hetkel PARE tootevalikus olevad tooted nagu kaasamislabor, kovisioon ja mentorprogramm. Lisaks toodi välja, et PARE võiks korraldada väljasõite ning jätkata personalitöötajate vahetuspäeva korraldamist.

 

INFOVAHETUS

Uuringust selgus, et PARE liikmel on piisavalt infot PARE tegemiste kohta (väite aritmeetiline keskmine 8,55 punkti 10-st). Kõige tõhusamad infokanalid on: e-kiri, PareNet ja PARE kuukiri.

LIIKMELISUS

Juhatus on sõnastanud PARE eesmärgi: PAREt on vaja selleks, et personalitöö tegijad saaksid oma tööd paremini teha!

 

92% küsitlusele vastajatest kinnitasid, et PARE liikmeks olemine aitab personalitööd paremini teha. Lisaks uutele teadmistele ja oskustele on PARE liikmeks olemine andnud liikmetele: uusi ja kasulikke kontakte; kogemuste ja mõtete vahetust; infot erinevate valdkonna sündmuste kohta; tuge ja vastuseid olulistele küsimustele ning enesekindlust ja motivatsiooni oma tööd veelgi paremini teha. Samadel põhjustel soovitavad liikmelisust ka teistele personalitöö tegijatele - NPS skooriks kujunes vastajate hinnangute põhjal 68%.

Tutvu kogu PARE liikme rahulolu-uuringu 2018 kokkuvõttega SIIN