Uudised

REKLAAM: magistrikava „Digimuutused ettevõttes“

Kuupäev: 01.06.2018

Tallinna Tehnikaülikool on kokku pannud uue 1-aastase magistrikava „Digimuutused ettevõttes“, mis on suunatud ettevõtete juhtidele ja juhtivtöötajale väljaspool IT-sektorit, kes vajavad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Ehkki juhtimisteoorial ja -oskustel on õppekavas oluline roll ja kava on ette valmistatud koostöös majandusteaduskonnaga, siis fookuses on digitehnoloogiad ja nende arengust tekkivad võimalused ettevõtete muutmisel. Seetõttu on põhirõhk IKT tehnoloogiatel (tehnoloogiatrendid, andmed, pilvetehnoloogiad jms) ning õppekavas olevad ettevõtlusained käsitlevad juhtimist eelkõige digitehnoloogiate kasutuselevõtmisest ajendatud muutuste mõistmise ja ohjamise vaatenurgast. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud nii TTÜ-st kui väljastpoolt, näiteks prof Tanel Tammet, prof Kristjan Port, Andres Kütt jt.

Vastuvõtt kestab avalduste esitamisega 25.juunist 4.juulini sisseastumise infosüsteemis SAIS ja TTÜ-s kohapeal, millele järgneb vestlusvoor juuli esimeses pooles. Õppekava on eestikeelne, kasutades siiski ka ingliskeelseid materjale ning olulisim sisseastumise eeltingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (kõrgharidus mahuga 240 EAP, nt 4-aastane bakalaureus).

Juhul, kui see uus magistrikava pakub huvi või teate kedagi, kellele see sobida võiks, siis lisainfot saab kaasas olevast voldikust ja TTÜ veebilehelt aadressil www.ttu.ee/digimuutused-ettevottes. Palun levitage seda infot oma kolleegide ja koostööpartnerite seas. Täiendavate küsimuste korral kava sisu ja vormi kohta olen valmis hea meelega vastama (tel 620 3539, e-post kristjan.rebane@ttu.ee) ja sisseastumist puudutavates küsimustes annab nõu vastuvõtu juht Anne Urbla (tel 620 3530, e-post vastuvott@ttu.ee).