Uudised

Supervisioon kui avastusretk

Kuupäev: 26.01.2017

Supervisioon kui avastusretk

Tants sulle sobiva rütmiga

Meie retk personalijuhtidega supervisiooni maailma algas 25.oktoobril kui kohtusime 10 oma ala professionaaliga PARE ruumides. Juba esimesel kohtumisel leppisime kokku, et kohtume üks kord kuus 8 kuu jooksul. See on paras aeg asjade üle mõtisklemiseks ja teadvustamiseks, kuidas see küsimus just mind puudutab  ning uute küsimuste püstitamiseks. On teada, et tavaliselt supervisiooniprotsessi mõju ei jää ühe sessiooni raamidesse, vaid ulatub kaugemale ning avaldub  palju hiljem. Aeg on näidanud, et vastav rütm sobib meie grupile.

Osaleja tagasiside: “ Elud on kiired ning kiirust surub ühiskond meile peale, seetõttu on eriti hea meie grupikohtumistel lasta ajal rahulikult voolata ning võtta see aeg endasse süüvimiseks“.

Fookuses on inimene…

Kuigi supervisiooni käsitletakse kui töövaldkonnaga seotud nõustamist, olen kindel, et meie  võimekus midagi teostada sõltub meie isiklikust tugevusest. Sellepärast pööran supervisioonides tähelepanu  just eneseteadlikkuse arendamisele ning erinevate töösituatsioonide üle mõtisklemisel suunan seda tegema läbi „mina“ prisma. Meie sessioonidel on tavaline küsimus „ Mida sa tunned?“. See küsimus annab uue mõõtme käsitletavale situatsioonile. Usun, et just niimoodi  jätkub  professionaalsuse kõrvale ka inimesele ruumi, mis on kindlasti aluseks autentsele juhtimisele.  Oleme leppinud kokku, et meie grupp on suletud grupp terve protsessi jooksul ehk siis 8 kuud. Alates teisest sessioonist pole meie koosseis muutunud. Ole väga õnnelik, et selles grupis on usaldusväärne ja turvaline õhkkond.

Osaleja tagasiside: „Väga väärtuslik on võimalus rääkida oma töös ettetulevatest keerulistest olukordadest ning tunda ennast vabalt“. „Käin supervisioonis kuna see on vahetu suhtlusvõimalusega töögrupp. Lähtutakse praktilistest kogemustest, räägitakse otse oma ala spetsialistide vahel, ilma ilustamata. Saame analüüsida reaalseid juhtumeid ja mitmekesi , igaüks lisades oma kogemuse, saame detailse vaate“. „Supervisioon on aga andnud mulle hetked, kus on võimalik tegemistele ja olukordadele laiemalt vaadata“.

Usalda ennast…

Supervisiooni käigus vaatleme saadud kogemusi ja selle kaudu õpime usaldama ennast, sest võimalused ja lahendused on meie sees olemas. Õpime täpselt nägema oma isiklikku probleemide lahendamise stiili ja saame teada oma tugevad küljed. Superviisorina ei anna ma vastuseid ja kui alguses tundus see imelikuna, mõistavad nüüd personalijuhid selle lähenemise võlu.

Osaleja tagasiside: „…millega meie kohtumised on mind aidanud, on arusaam, et kõik vastused peituvad meis enestes ning must-valgelt õigeid ja valesid vastuseid ei ole“.

Minu kui superviisori käekiri…

Minu kui superviisori kasvamist toetavad huvi selle töö vastu, pikaajaline töö inimestega ning pidev enesetäiendamine selles valdkonnas. Inimese ja superviisorina väärtustan hoolimist, kvaliteeti ja lahenduskeskset mõtteviisi. Kohver on minu lahutamatu osaJ, kust leiab protsessi toetavaid abivahendeid (metafoorkaardid, puunukud, skaalad, GROW mudel, sotsiomeetria, kovisioon jne). Ah, jaa, unustasin öelda, et põhisõna, mida olen supervisiooni osalejatelt enda kohta kuulnud on „soojus“.

Minu lugu, sinu lugu, meie lugu…

Kuigi supervisiooni gruppi on tulnud personalijuhid erinevatest organisatsioonidest, on  meie grupil selgelt välja kujunenud „oma nägu“. Supervisioon on protsessipõhine tegevus ning tihtilugu teemad, millega tegeletakse tekkivad kohapeal, ühe inimese teemast kasvab välja nn meie teema.  Teemad, millega oleme kokku puutunud  sessioonide ajal on: minu rollid töö juures ja nende teadvustamine, nn suure pildi nägemine, keerulised tööalased olukorrad, loov eneseanalüüs.

Meie nelja kohtumise tulemused ei ole võib olla kohe silmaga nähtavad, kuid olen kindel,  et sellised kohtumised muudavad meid paindlikumaks, teadlikkumaks, tähelepanelikumaks, koostööaltimaks, julgemaks ja vastupidavamaks.

Natalia Kond
Rahvusvaheline Supervisiooni ja Coachingu Instituudi üliõpilane
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kaasliige