Uudised

PARE25 - Riini Saluri PARE lugu

Kuupäev: 25.01.2017

PARE25 - Riini Saluri PARE lugu

Olen õnnelik PARE-kas, sest olen saanud olla osaline PARE kujunemises alates 1999. aastast. PARE on olnud minuga nii tudengina, algaja personalitöötaja kui ka aktiivse PARE liikmena, kus kõige põnevamaks perioodiks oli kindlasti juhatuse liikme rolli kandmine.

Minu tee PARE-ga ristus pea 18 aastat tagasi, kui olin värskelt astunud personalijuhtimise maailma – minust sai uudishimulik õppija. Olin äsja astunud personalitöötaja rolli suures riigiasutuses, kus vastutasin tööanalüüsi, värbamise ning teenuse osutamist toetavate kompetentside arendamise eest. Esimesel korral kuulsin PARE-st konverentsi reklaami kaudu ning tundsin kohe, et see on kindlasti kohtumine, kus soovin osaleda. Otsus oli ainuõige. Ma sain endale ägedaid uusi mõtteid, minu maailmapilt avardus ning PARE konverentsist sündinud ajaleheartiklis andsin oma esimese intervjuulõigukese. Nii tol korral kui ka edaspidi, pakkusid nii konverents, erinevad koolitused kui ka nendel tekkiv koostöövõrgustik hindamatu toe personalijuhtimise maastikul toimetamiseks.

Nagu vanasõnagi ütleb: „Süües kasvab isu“, nii juhtus ka minuga. Olles aastaid osalenud PARE tegemistes ning olnud osaline mõne ürituse või seminari korraldamises, tundsin valmisolekut aktiivsemalt panustada PARE tegevustesse ning anda osake personalijuhtimise arendamisse Eestis. Ühel detsembrikuu õhtul helises minu telefon, et arutada aktiivsema panustamise võimalusi PARE-s. Me rääkisime pikalt, kuidas ja mida me saaksime PARE-na teha, et personalijuhtimist Eestis arendada ning tuua enam koostööd avaliku ja erasektori vahele. Minu otsus kandideerida juhatusse ei tulnud pika mõtlemise tulemusena, vaid juba samal õhtul olin kindel – kui ühingu liikmed mind usaldavad, jagavad minu vaateid ning usuvad minusse, siis olen heameelega valmis panustama aktiivsemalt PARE eestvedamisse. Nii see ka läks, minust sai 2010. aastal PARE juhatuse liige, kelle peamiseks vastutusalaks oli koostöö arendamine avaliku ja erasektori vahel ning seadusandluse valdkonna töörühma vedamine. Nelja aasta jooksul panime püsti koos töörühma ja PARE kontoriga töösuhete näidisvormide nurgakese, mis abiks töösuhete korraldamisel. Samuti jääb seda perioodi markeerima avaliku ja erasektori personalijuhtide tihedama koostöö algus – panime aluse ühistele seminaridele, rääkisime kaasa lisaks töölepingu seadusega seotud muudatustele ka avaliku teenistuse seaduse muutmises, korraldasime avaliku sektori organisatsioonides põnevaid seminare, et jagada parimaid praktikaid mõlemast valdkonnast. 

Usun siiralt, et panustades aktiivselt oma eesmärkide ja ideede nimel, vajame aega selleks, et astuda kõrvale ning vaadata tehtut teise pilguga. Pärast nelja aastat oli aeg anda võimalus uutele ideedele ja tegijatele PARE juhatuses. Seetõttu otsustasin 2014. aastal juhatusse enam mitte kandideerida. Algas minu senise PARE elu jooksul kolmas etapp – aktiivse liikme periood. Viimased kolm aastat olen ringiga tagasi teema juures, mis mind tõi PARE-sse, see on PARE personalijuhtimise aastakonverents. Kuid seekord enam mitte ainult osalejana, vaid ka töörühma liikmena. Mul on täna suurepärane võimalus ise panustada ja kujundada konverentsist kõige ägedam personalijuhtimise sündmus aastas, et pakkuda uutele liitujatele samasugust avastamisrõõmu, kui mina kogesin.

Ootan põnevusega, milline on minu PARE loo järgmine, neljas lehekülg ning usun, see ei ole enam kaugel. Järgmiste kohtumiste ja koos tegutsemisteni PARE-s

Riini Saluri