Uudised

BLOGI: 2016. aasta Eesti atraktiivsemad tööandjad ja Eesti tööjõu järelkasvu ootused tööandjatele

Kuupäev: 24.10.2016

2016. aasta aprillis ja mais hindasid 2000 Eesti kõrgkoolide tudengit 174 Eestis tegutseva organisatsiooni atraktiivsust tööandjana 4-punktilisel skaalal. Uuringu tulemuste põhjal kuulutati välja Eesti atraktiivsed tööandjad neljas kategoorias: Eesti atraktiivsemad tööandjad (hindajaks 2000 vastajat) ja atraktiivsemad tööandjad majandustudengite, IT tudengite  ja tehnikaerialade tudengite hinnangul.

Eesti kolmeks kõige atraktiivsemaks tööandjaks  pidasid üliõpilased Skype Technologies´i, Microsoft´i ja Transferwise´i. Majandustudengite ja IT tudengite esikolmik oli sama: Skype Technologies, Microsoft ja Transferwise. Tehnikatudengite eelistatumad tööandjad olid Eesti Energia, ABB ja Skype Technologies.

Instar on Eesti tudengite tööootuste uuringut läbi viinud alates 2010 aastast. Võrreldes 2016 aasta atraktiivsete tööandjate edetabelit eelnevate perioodidega on näha, et IT sektori atraktiivsus on kasvanud oluliselt ka teiste erialade tudengite hulgas.

Uuring keskendus ka noorte tööootuste uurimisele. Uuringust tuli välja, et üliõpilaste jaoks on tööandja valikul väga oluline töö sisu ja töö tähenduslikkus, juhid ja nende kompetentsus ning uuendusmeelsus ja organisatsiooni sisekliima, töökeskkond, meeskond. 

62% tudengitest töötas kooli ajal, mistõttu leidmaks parimaid ja sobivamaid tulevasi töötajaid, on kasulik tegeleda tudengite sihtrühmaga ja leida võimalusi noorte varasemaks organisatsiooniga liitmiseks näiteks läbi praktikavõimaluste pakkumise. 

Noortele tööpakkumisel tuleb arvestada nende ootustega. Tuleviku töösuhteid kirjeldavaks terminiks on „paindlikkus“ ja seda nii töökoha- kui tööaja suhtes.  79% uuringule vastanud tudengitest soovis töötada osalise koormusega kooli ajal. Lisaks on kasvanud traditsioonilise palgatöö kõrval noorte soov olla iseendale tööandjaks – ettevõtjaks. Noore tulevikuideaal pole enam pikaajaline töösuhe ühe tööandjaga, vaid mitmed paindlikud ja lepingulised suhted erinevate tööandjatega. Seega on viimane aeg vaadata üle, mida teie organisatsioon suudab pakkuda Eesti noortele.

Esimese sammuna saate koheselt kaardistada, kui atraktiivne olete tööandjana Eesti noorte hinnangul.

Kui atraktiivne te olete võrreldes 174 teise Eesti organisatsiooniga? Vaadake järgi, millisel atraktiivsuse positsioonil te olite võrreldes 174 Eesti organisatsiooniga sealhulgas oma konkurentidega. Tööandja brändingu agentuur Instar avaldab peagi oma Facebook´i ja kodulehel 2016 aasta  atraktiivsemate tööandjate täieliku ülevaate.

Järgmine üle-eestiline tudengite tööandja maine uuring toimub 2017 aasta kevadel. Tudengid hindavad ligi 170 organisatsiooni. Juhul, kui teie organisatsiooni polnud nimekirjas, siis on õige aeg Instarile märku anda.

Kuni 31. oktoobrini võimalik soetada  2017 aasta Eesti tudengite uuringu tulemused teie organisatsiooni huvitavas sihtrühmas ja tulemuste ettekanne.  Eripakkumise saamiseks, palume kirjutada info@instar.ee.

28. septembril toimunud ürituse pildid on üleval Instari Facebook´i lehel. Seal ja Instari kodulehel on üleval ka 2016 aasta tudengite tööootuste uuringu lühikokkuvõtte.

Kersti Vannas

Partner

Instar EBC – Employer Branding Consultancy

www.instar.ee

Facebook: https://www.facebook.com/EmployerBrandingConsultancy/