Uudised

BLOGI: Head juhtide päeva!

Kuupäev: 17.10.2016

Täna, 17. oktoobril tähistatakse juhtide päeva (ingl k Boss's Day). See tore traditsioon on alguse saanud Ameerikas 1958. aastal, mis on tänaseks levinud üle kogu maailma. Küsisime PARE liikmetelt mõned küsimused nende juhtide kohta ning uurisime, mida väärtustatakse ülemuste puhul kõige enam.

Palju on viimasel ajal kirutud Eesti juhtimiskvaliteedi üle. PARE võrgustikku kuulavad personalijuhid aga leidsid, et neil on suurepärased (60%), head (17%) või normaalsed (8%) juhid. Õnneks vaid 14% vastanutest kirjeldasid oma juhti omadussõnaga „halb“.

Kehtib ütlus, et heal lapsel on mitu nime. Nii on ka juhti võimalik mitut moodi kutsuda. Meie tahtsimegi teada, millist nimisõna erinevate organisatsioonide kõnepruugis kasutatakse. Uuringust selgus, et "juht" on kõige populaarsem nimisõna määratlemaks struktuuris kõrgemal seisva ametikoha esindajat (28%). Võrdselt 14% oli tehtud valik nii „juhataja“ kui „ülemuse“ kasuks ning 16% vastanutest oli valinud vastuseks „boss“. Üksikutes organisatsioonides on kõnepruugis kasutusel "liider" ning mitmed vastajad märkisid ära, et nende organisatsioonis kutsutakse juhti ikka nimepidi.

Jocko Willink on öelnud: "Pole olemas halbu meeskond, on vaid halvad juhid." Mis aga teeb halvast hea, heast suurepärase juhi? Vastanute hinnangul on kõige olulisemaks juhi soov ja tahe arendada iseennast ja oma meeskonda. TOP 5 mahtusid lisaks järgmised kriteeriumid: oskab inspireerida; on toetav; näeb tervikut ja mõistab seoseid; on kaasav ja innustab meeskonnatööle.