Uudised

BLOGI: Üheskoos teeme PARE paremaks!

Kuupäev: 27.09.2016

PARE on personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. Vaid üheskoos saame teha PARE paremaks! Paremaks nii PARE liikmete kui ka laiemalt ühiskonna jaoks. Ei saa unustada, et 1992. aastal loodi PARE eesmärgiga toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides.

2016. aasta aprillikuus viisime läbi PARE liikmete rahulolu-uuringu. Liikmete arvamust küsime iga kahe aasta järel, et teaksime veel paremini arvestada liikmete ootuste ja vajadustega ning saada tagasisidet tehtud tööle.

Rõõm on sellest, et uuringule vastas 101 PARE liiget. See number on ligi 10% võrra suurem eelmise uuringuga võrreldes. Saadud sisend aitab kujundada PARE liikmete jaoks olulisi ja vajalikke teenuseid ning arendada PARE-t kui organisatsiooni.

PARE-l on hetkel üle 330 liikme. Rahulolu-uuringust selgus, et suurim väärtus liikmeks olemisest on: erialane info, värkse uudisvoog, valdkonna professionaalide võrgustik, jagatud kogemused, PareNeti kasutamine, koolitused ja klubid.

Rahulolu-uuringu küsimustikus lõpus oli koht unistamiseks - milline on Sinu unistuste PARE? PARE liikmed tõid välja järgmised märksõnad: avatud, arenev, rahvusvaheline, ühiskonnas mõjukas, tulevikku suunatud, pidevalt parenev, informatiivne, kaasav, innovaatiline, paindlik, praktiline, uuendusmeelne, personali valdkonna arvamusliider ja kaasaegne. Just selliseks soovimegi üheskoos muutuda!

PARE liiikmete rahulolu-uuringu kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN

Kui Sul on mõtteid või ideid, mida soovid PARE-ga jagada, siis ei pea ootama järgmise rahulolu-uuringuni. Võid alati PARE kontoriga ühendust võtta! PARE tegevtöötajate kontaktid leiad SIIT