Uudised

BLOGI: õpipoisiõpe - valem kolme muutujaga

Kuupäev: 15.09.2016

Õpipoisiõpe - valem kolme muutujaga

14. septembril avasime PARE hooaja Tööandjate Keskliidu majas, kus lisaks PARE hooaja tutvustusele pühendasime aja aru saamaks õpipoisiõppest.

Kool + tööandja + õppija = õpipoisiõpe
Kui kõik kolm osapoolt on leidnud kokkuleppe, st on selge tööandja soov, õppija vajadus ning kooli võimalus, siis võib õpipoisiõpe alata.

Õpipoisiks saab olla inimene, kes:
* omandab oma esimest eriala
* täiskasvanust ümberõppija
* oma tööalast kvalifikatsiooni tõstev töötaja

Õpipoisiõppe miinimumkestvus on kolm kuud. Õpipoisiõppe puhul toimub vähemalt 2/3 ajast töökohal õppides/praktiseerides ning mitte enam kui 1/3 koolis teadmisi ammutades.

Tööandjate senine suhtumine õpipoisi kaasamisest oma tegevusse:
- 49% on huvitatud õpipoisiõppest oma ettevõttes
- 43% ei oska öelda, kas on (ei ole mõelnud, ei tea)
- 24%-l on olnud õpipoisse. Neist suurem osa on selle raames koolitanud enda olemasolevaid töötajaid
- 65% peab oluliseks, et õpipoiss jätkaks hiljem nende juures töötamist

Millest alustada?

Mõelda oma vajaduste ja võimaluste peale. Kas on vaja lisatööjõudu värvata ning see ka välja koolitada, kas on soov olemasolevat tööjõudu täiendkoolitada, kvalifikatsiooni tõsta või ümber õpetada. Seejärel vaadata, kus kutseõppeasutus on teile vajalikule tööle vastavad õppeprogrammid ning asuda kooliga koostööd tegema. Oluline on mõelda ka ettevõtte sisestele ressurssidele juhendajate ja aja jms osas. Õpipoisiõpet rakendades saate igatahes endale vajaliku töötaja tööks sobiliku kvalifikatsiooniga ning seda kõike ettevõtte enda poolt korraldatava täiend- või ümberõppe kuludeta.

Kui tekkis huvi lisainfoks, siis kõigepealt vaata Anneli Entsoni (TKL haridusnõunik) presentatsiooni ja Tõnu Armulik (Tallinna Ehituskool arendusdirektor) presentatsiooni (lisas).

Vaata ka:
Innove SA http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom
ja juhendmaterjal tööandjale: http://www.employers.ee/wp-content/uploads/T%C3%B6%C3%B6kohap%C3%B5hise-%C3%B5ppe-rakendamise-juhendmaterjal.pdf

TKL: http://www.employers.ee/algatused/opipoisiooppe-lugemismaterjalid/