Uudised

BLOGI: Kutsetunnistus on personalispetsialistile kvaliteedimärgiks

Kuupäev: 15.09.2016

Kutsetunnistus on personalispetsialistile kvaliteedimärgiks

Kutse taotlemiseks käesoleva aasta oktoobris tuleb taotlus ja dokumendid esitada 26. septembriks,
eksamid toimuvad
20 ja 21 oktoobril.
Täpsem info: http://www.pare.ee/kutse-andmine

Mida annab personalitöö kutsetunnitus?

ASi TRÜB BALTIC büroojuhi Moonika Maituse sõnul on kutsetunnistus personalispetsialisti jaoks kvaliteedimärgiks, andes lisaks mitmeid boonuseid.

"Kindlasti soovitan personalivaldkonna spetsialistidel kutsetunnistus hankida, see nõuab küll vaeva ja eneseületust, aga hiljem saab iseenda üle uhke olla!" märgib Maitus.

Maituse jaoks on personalitöötaja kutsetunnistus kvaliteedimärk - see näitab, et inimesel on olemas teatud tasemel personalitöötaja teadmised ning et ta on olnud huvitatud oma teadmiste proovilepanekust. "See on kvaliteedimärk! Eriti veel, kui personalivaldkonda koolis õppinud pole, tõestab tunnistus pädevust," märgib ta.

Kutsetunnistuse eksamiks õppimine tähendab Maituse sõnul seda, et on vaja üle käia praktiliselt kõik valdkonnaga seotud teemad, mis tähendab omakorda, et saab hulgaliselt uut infot ja värskendada on vaja olemasolevaid teadmisi.

Lisaks annab kutseeksamil osalemine lisaväärtusena võimaluse luua valdkonnaga seotud inimestega kontakte. "Mis pole sugugi vähe oluline!" loetleb ta plusse.

Maituse hinnangul võiks kutsetunnistus anda eelise ka tööle kandideerimisel, kuigi Eestis ei osata võib-olla alati seda veel väga hinnata. "Kindlasti on ka ettevõtteid, kus kutsetunnistus võib anda teatud eeliseid - kõrgema positsiooni, palgalisa vms."

Maituse sõnul ei saa väita, et kutseeksam oleks raske olnud. "Peale baaskoolituse läbimist ja juurdelugemist ei ütleks, et eksam olnuks raske, minul isiklikult jäi vaid ajast puudu," märgib Maitus. "Pigem nõudsid eneseületust eksamile eelnenud praktika ning töömapi kirjutamine," tunnistab ta lisaks.

Ta tunnistab, et hindab ise tunnistust väga. "See andis kõvasti enesekindlust!" ütleb ta. "Tunnistust hindangi ilmselt kõige enam mina ise, sest tean selle väärtust ja oskan hinnata vaeva, mida selle saamiseks nägema pidin." Ettevõttes, kus ta hetkel töötab, tunnistus tema sõnul reaalselt igapäevatöös lisaväärtust ei anna. "Aga kunagi ei tea, millal see vajalikuks osutub," märgib naine.

Maituse sõnul ta tööandja poolt eksami sooritamiseks survet ei tundnud. "Kuid arvasin ise, et kui juba baaskoolitus läbitud ja koolitusmaterjalid värskelt käes, võiks proovida ka eksamit sooritada," räägib ta. "Kuna viimastest eksamitest oli möödunud omajagu aastaid, tekkis ka hasart, kas õnnestub kogu "kadalipp" läbida."

Maituse hinnangul on eksamit oluliselt lihtsam sooritada, kui enne seda on läbitud koolitus või on teadmised värskelt koolipingis omandatud, ilma selleta peab iseseisvalt päris palju vaeva nägema.

Mis on mis

Personalitöö valdkonna kutse andja Eestis on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. See staatus annab PAREle õiguse korraldada personalitöövaldkonna kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi.

PARE eesmärgiks on läbi kutsesüsteemi:

* toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
* olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
* aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
* ​​muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Moonika Maitus ütleb: "Kutsetunnistus on:
* Kvaliteedimärk! Tõestab tunnistuse omaja pädevust.

* Eksamiks õppimine tähendab, et saad hulgaliselt uut infot ja värskendad olemasolevaid teadmisi.
* Sõltuvalt ettevõttest võib kutsetunnistus anda töökohal eeliseid.
* Kutseeksamil osalemine annab lisaväärtusena võimaluse luua valdkonnaga seotud inimestega kontakte."

Kutse taotlemiseks käesoleva aasta oktoobris tuleb taotlus ja dokumendid esitada 26. septembriks, eksamid toimuvad 20 ja 21 oktoobril. Täpsem info: http://www.pare.ee/kutse-andmine

teksti autor Urve Vilk