Uudised

BLOGI: Kuidas tähistab 1. septembrit tööandja?

Kuupäev: 01.09.2016

Kuidas tähistab 1. septembrit tööandja?

Kooliaasta alguse puhul tegime PARE poolt kiire küsitluse, küsides organisatsioonidelt, millised on nende tavad esimest koolipäeva puhul.

Kõigepealt tahtsime teada, kas organisatsioonid võimaldavad lapsevanemal esimese koolipäeva ärevust ning rõõmu koos lapsega kooliteel tunnetada või peavad siiski töökohustusi täitma. 99% vastanutest ütles, et lapsevanem, mõnel juhul ka vanavanem, saab vaba päeva. 53% vastanutest ütles, et mingit eraldi puudumise arvestust ei peeta, antakse vaba päev, kuid tööaja arvestusse läheb kirja tavalise tööpäevana. 36% vastanutest arvestab vaba päeva eest keskmist töötasu ning 10% vastanute praktikas tähendab esimene koolipäev lapsevanema võimalust võtta tasustamata vaba päev. Kui firmapoliitika vaba päeva andmist ette ei näe, on tööandjad siiski leidnud võimaluse töötajale vastu tulla võimaldades nt vormistada 1-päevane puhkus.

Vaba päev võimaldatakse üldjuhul lapsevanematele, kelle laps esimest korda õpilasena kooliuksest siseneb (61%), teisel kohal on praktika, kus vaba päeva saavad esimese nelja kooliaasta koolijuntside vanemad ning on ka piisavalt neid organisatsioone, kus vaba päev antakse esimese kolme kooliaasta korral.  On praktikaid, kus töötajale võimaldatakse tasuta vaba päev, olenemata lapse või lapselapse vanusest.

Kas kooliaasta alguse puhul on paljudes organisatsioonides tavaks maksta lapsevanematele toetust või teha kingitus. Vastanute seast 96% seda teeb ja neist umbes pooled maksavad toetust ja teised teevad kingituse. Enim toetatakse 1. klassi minevate laste vanemaid. Toetuse või kingituste summad on väga erinevad alates 10 eurost kuni 100 euroni lapse kohta. Kingitustest oli enam mainitud koolitarbeid, koolikotte ja raamatupoe kinkekaarte. Samas on vahva, et on ka erilisi kingitusi, neid mille emotsionaalne väärtus kestab pikki aastaid. Nii on näiteks ühes organisatsioonis esimest korda kooliminejale kingituseks nimeline käekell.

Edukat alanud kooliaastat kõigile, toredat tarkusepäeva!