Uudised

Löö kaasa PARE töörühmade tegevuses!

Kuupäev: 21.05.2012

Oled personalitöö valdkonna professionaal ning PARE liige. Sulle läheb korda olukord inimeste juhtimise valdkonnas ja selle edasine areng. Sa oled mõelnud, et võiks aktiivsemalt panustada PARE tegevusse ja personalitöö arengusse laiemalt.

Kaasame PAREsse vabatahtlikke

TÖÖRÜHMA LIIKMEID

Oled väärt osaleja, kui omad pikaajalist valdkonna kogemust ja mõtteid, kuidas võiksime valdkonna arendamisel edasi liikuda. Töörühma tegevus on Sulle sobiv, kui oled koostööle orienteeritud, valmis võtma vastutust ning pühendunud kõigele, mida ette võtad. Oluline on, et omad aega ja kannad endas PARE väärtusi ning usud, et vabatahtlikus korras võib ühiselt suuri asju ellu viia.

Pakume töörühma liikmetele võimalust aidata PAREt ühe valdkonna arendamisel ning uute ideede elluviimisel. Tegevuse käigus avaneb võimalus luua tööalaseid kontakte, laiendada suhtevõrgustikku ning arutleda aktuaalsetel teemadel. Töörühma kuulumine rikastab Sinu professionaalset maailma ning muudab tööelu mitmekülgsemaks.

Ootame uusi liikmeid olemasolevatesse töörühmadesse:

  • SEADUSANDLUS - töörühma tegevus on suunatud tööõiguse põhimõtete rakendamise toetamisele ning väljaõppele. Ekspertide koostöö tulemusena kujundatakse tööandjate kogemuste põhjal PARE seisukohad juriidiliste teemade osas. Olulisel kohal valdkonna arendamisel on koostöö riiklike institutsioonidega. Töörühma praegust koosseisu rikastaksid valdkonna professionaalid, kes omavad avalikus teenistuses, kaubanduses või väikeettevõttes töötamise kogemust. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Riini Saluri.
  • KLUBID - neli töörühma: Tallinn, Tartu, Pärnu ja Virumaa, seisavad selle eest, et üle Eesti toimuksid regulaarsed sisutihedad üritused personalijuhtidele. PARE Akadeemia klubid pakuvad ainulaadseid võimalusi personalijuhtimisalaseks enesetäienduseks, aktuaalse info ja praktiliste nõuannete saamiseks kolleegidega kohtumiste kaudu. Klubiline tegevus teenib lisaks suhete loomisele-tihendamisele ka informatsiooni liikumise soodustamise eesmärki. Klubide töörühmadega on oodatud liituma uued aktiivsed isikud, kes soovivad kaasa lüüa klubide korraldamisel ning PARE sellekohase tegevuse arendamisel. Tartu, Pärnu ja Virumaa töörühmadesse on oodatud kõik professionaalid, kes soovivad oma regioonis valdkonda arendada ning Tallinna töörühma eelkõige avaliku sektori ja tootmise valdkonna esindajaid. Töörühmade tegevust juhib juhatuse liige Ene Olle.
  • KOOLITUS - töörühma tegevusalaks on PARE baaskoolituse ja arenguprogrammi järjepidev arendamine ning PARE Akadeemia uute spetsialiseerumise koolituste väljatöötamine. Töörühmaga ootame liituma valdkonna professionaale, kellel on kogemusi inimeste arendamises ja kellel on nägemus sellest, kuidast läbi koolitus-ja arendustegevuse edendada personalijuhtimise kvaliteeti Eestis. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Kadi Steinberg


Ootame uusi liikmeid sügisel 2012 alustavatesse uutesse töörühmadesse:

  • KOMMUNIKATSIOON - Töörühm tegeleb organisatsiooni väliskommunikatsiooniga ning mõtleb, kuidas PARE oleks avalikkuses rohkem nähtav. Lisaks keskendutakse sisekommunikatsioonile ja selle parendamise võimalustele. Töörühma on teretulnud valdkonna professionaalid, kellel on olnud kokkupuude kommunikatsiooni edendamisega. Eriti oodatud on kommunikatsioonispetsialistid ja -juhid. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Ülle Matt.
  • KONVERENTS - töörühma eesmärgiks on personalijuhtide aasta tippssündmuse Personalijuhtimise Konverentsi 2013 kontseptsiooni ja programmi koostamine. Töörühma on oodatud laia silmaringi ja kontaktvõrgustikuga (sh rahvusvaheline) professionaalid, kes hoiavad ennast HR-teemadega regulaarselt kursis ning teavad, mis on oluline homme. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Karin Kivari
  • JUHTIDE ARENDAMINE - Töörühmal avaneb võimalus viia ellu PARE Akadeemia juhtide suuna tegevused. Soovime pakkuda inimeste juhtimise alast väljaõpet esmalt keskastmejuhtidele. Töörühma on teretulnud juhtimisalaste arendustegevuste kogemusega inimesed, kellel on innukust ja tõsist tahtmist (sh ka ajaressurssi) oma oskustega toetada lisaks oma organisatsioonile ka teisi asutusi /ettevõtteid. Töörühma eesmärk on kasvatada PARE konsultatsioonialast võimekust. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Eela Velström
  • UURINGUD - PARE üheks eesmärgiks on vahendada oma liikmetele valdkonna kaasaegset teadmist ja võimaldada olla kursis valdkonna arengutega. Tänaseni oleme koondanud PareNeti Teaberegistrisse Eestis läbiviidud uuringute aruandeid ja läbi konkursi „Parim potensiaal personalijuhtimises" soodustanud akadeemiliste käsitluste, teadmiste ning uurimuste tulemuste jagamist valdkonna praktikutega. Töörühma ülesanne on paika panna visioon ja välja töötada tegevuskava uuringute suuna arendamiseks ning toetada edaspidi selle elluviimist. Töörühma on oodatud end pidevalt valdkonna arengutega kursis hoidvad pofessionaalid või uuringute läbiviimise/juhendamisega tegelevad PARE liikmed. Töörühma tegevust juhib juhatuse liige Kadi Steinberg

PARE töörühmade tänaste koosseisudega on võimalik tutvuda PARE kodulehel. Lisaküsimustele annab vastuseid tegevjuht Piret Puss aadressil piret@pare.ee  

Ootame Sinu CV-d koos 15-20 realise motivatsioonikirjaga, kus on toodud ka Sinu ettepanekud ühe töörühma tegevuste arendamise osas (näiteks käsitletavad teemad, esinejate nimed jne) aadressile pare@pare.ee hiljemalt 1. juuni 2012. Edastame tagasiside huvilistele juunikuu jooksul. Töörühma tegevusse kaasame soovijad sügishooajal.

Ootame aktiivset osavõttu!

Piret Puss
PARE tegevjuht
611 6410
piret@pare.ee