Uudised

Kutse PARE üldkogule

Kuupäev: 16.01.2012
Hea PARE liige!

Ootame Sind 16. veebruaril kell 15.00 - 18.00 PARE üldkogu koosolekule!

Üldkogul teeme tavapäraselt kokkuvõtte 2011. aasta tegevustest ning tutvustame tulevikuplaane. Seekordsel koosolekul toimub ka PARE uue juhatuse valimine perioodiks 2012 - 2014! Palume Sul mõelda sobivale kandidaadile, keda sooviksid uues juhatuses näha. Kui kandidaat olemas, küsi temalt nõusolek ja esita teatele lisatud Kandidaadi esitamise vorm PAREsse 1. veebruariks. Teatele on lisatud tutvumiseks ka Juhatuse valimise kord (Lisa 1) ning Juhatuse kodukord (Lisa 2).

ÜLDKOGU PÄEVAKAVA

PARE 2011. aasta kokkuvõte ja tegevussuunad aastaks 2012
Finantstulemused 2011, eelarve 2012
Põhikirja muutmine. Hääletamine
Juhatuse valimised
PARE vabatahtlike tänamine
Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

MATERJALID TUTVUMISEKS

Enne üldkogu edastame PareNeti vahendusel tutvumiseks esitatud juhatuse kandidaadid, 2011. aasta majandusaasta aruande, audiitori hinnangu, tegevusaruande valdkondade lõikes ning tegevussuunad järgmiseks perioodiks. Esitleme ka PARE põhikirja punkti, mille osas on hetkel Mittetulundusühingute seadusega väike vastuolu ning mille osas paneme põhikirja muutmise hääletusele.

OSALEMINE

Üldkogu koosolekule ootame kõiki PARE liikmesorganisatsioone ning eraisikust liikmeid. Igal liikmesorganisatsioonil ja eraisikul on üks hääl.

Kui Sul ei ole võimalik osaleda, siis palun nimeta isik, keda volitad enda eest hääletama. Sinu eest hääletamise õigus on kõigil PARE liikmetel, tegevtöötajatel või Sinu poolt valitud isikutel. Palun edasta allkirjastatud volikiri aadressile ave@pare.ee või faksile 611 6410 hiljemalt 13. veebruariks. Volikirja leiad teatele lisatud failist.

TOIMUMISAEG: 16. veebruar 2012 kell 15.00 - 18.00
TOIMUMISKOHT: TTÜ Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn
REGISTREERUMINE: PARE kodulehe Kalendris, tähtaeg 13. veebruar 2012
LISAINFO: Piret Puss, piret@pare.ee, 611 6410


Kohtumiseni PARE üldkogul!

Milvi Tepp
PARE juhatuse esimees

Piret Puss
PARE tegevjuht