Uudised

Tere tulemast PARE Akadeemiasse!

Kuupäev: 07.11.2011

Eelmisel nädalal toimus PARE Akadeemia pidulik avamine, mille eesmärgiks on koondada senised personalijuhtimise valdkonna arendustegevused ning pakkuda inimeste juhtimise tarkust ka juhtidele.

PARE Akadeemias kohtuvad inimeste juhtimise tarkus, HR-valdkonna parimad praktikad ja jagatud kogemused. PARE juhatuse esimees Milvi Tepp toob välja: „Viime personalijuhtimise valdkonna töötajate hulgas nii seni kõrgelt hinnatud PARE olemasolevad kui ka paljud uued õppimisvõimalused ühise märgi - PARE Akadeemia alla. PARE Akadeemia elluviimisega soovime luua terviklikku süsteemi, mis lihtsustab osalejale sobivaima ja huvipakkuvaima õppimisvõimaluse leidmise." Selleks oleme uuendanud PARE kodulehte, kus nüüdsest on eraldiseisvalt olemas ka PARE Akadeemia keskkond.

„Meie koolitusturul on kujunenud olukord, kus suur osa koolitusfirmasid on muutunud pigem kliendisuhete hoidjateks, toote arenduse vastutus on pandud erinevate koolitusfirmade vahel liikuvatele koolitajatele. Erialaliit, mille missiooniks on inimeste juhtimise valdkonna arendamine, peab siin olema eeskujuks ja -kõnelejaks. Oleme otsustanud, et PARE võtab vastutuse inimressursi juhtimise valdkonna koolitustes tootearenduse eest ning jätkab kvaliteetsetele toodetele-teenustele panustamist." PARE liikmetele pakume jätkuvalt lisaks konverentsile seadusandluse seminare, klubisid üle Eesti ning õppereise. Loome võimaluse osaleda lisaks põhjalikel arenguprogrammidele ka uutes spetsialiseerumise koolitustes. Oleme valmistamas ette PARE Personalijuhtimise Käsiraamatu uut trükki ning pidevalt on täienemas veebipõhine personalitöö teaberegister. PARE Akadeemia tegeleb ka oma koolitajate arendamisega ning koolitajate järelkasvuga - on ju see üks oluline osa kvaliteedi tagamisel.

Uus strateegiline suund

PARE uuest strateegiast lähtuvalt suunatakse pilgud keskastmejuhtidele ja väikese- ning keskmise suurusega ettevõtete juhtidele. „Inimeste juhtimise puhul on tegemist olulise valdkonnaga, mille alast teadmist tasub lisaks personalitöö valdkonna professionaalidele jagada ka teiste juhtidega, seda enam, et paljudes Eesti väike- või keskmise suurusega ettevõtetes personalijuhi ametikoht üldse puudub." ütles Milvi Tepp.

Üheks suunanäitajaks PARE Akadeemia loomisel on Eesti juhtimisvaldkonna uuring, kus muuhulgas toodi välja vajadus arendada keskastmejuhte. Samuti asjaolu, et juhtimisvaldkonnas on arendusteenuse pakkumine killustunud ja kvaliteedilt kõikuv, koolitusfirmad on muutunud pigem kliendisuhete hoidjateks.
„Uuring andis meile kindluse, et oleme õigel teel ning julgustas meid Akadeemia loomise sammu astuma. Meil on olemas tasemel praktikutest koolitajad ja 19-aastane kogemus Eesti koolitusmaastikul. Eesmärk on pakkuda mitmekesist koolituste valikut, nii ettevõtete hetkeolukorrast kui tuleviku suundadest lähtuvalt." ütles Milvi Tepp. 2012. aastal käivituvad keskastmejuhtidele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele mõeldud koolitused, mille loomisel lähtutakse tailor made põhimõttest. Koolitajate valikul võetakse aluseks konkreetne organisatsioon ning leitakse just sobivaimad erasektori kui ka avaliku sektori kogemusega koolitajad.

Edukaid õpinguid PARE Akadeemias!

PARE juhatus ja tegevmeeskond