Tunnistuste kehtivusajad

Kutsetunnistus kehtib igal tasemel alates selle väljaandmise kuupäevast 5 aastat.

Kutsetunnistuse kehtivusaja möödumisel on soodustingimustel võimalik sama taseme tunnistust taastõendada dokumentide alusel.

Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik sooritada vastava taseme kutseeksam.