Koolitused

VÄLJA MÜÜDUD! Tulemuslik värbamisprotsess

Toimumise aeg: 04. Jaanuar 2018 kell 10.00
Toimumise koht: 29 Paldiski maantee, Tallinn / Vaata kaarti

VÄLJA MÜÜDUD!

04.-05. jaanuar 2018 toimub praktiline 2-päevane koolitus Tulemuslik värbamisprotsess.

Koolituse eesmärk:

Värbamiseks vajalike praktiliste oskuste omandamine ja harjutamine. 

Koolituse idee:

Koolituse alguses tutvustab koolitaja lühidalt värbamisprotsessi tervikut (vt joonis). Sissejuhatusele järgneb kahe õppepäeva vältel terviklik praktiline töö ühe ametikoha täitmise näitel. Esimene koolitusele registreerija saab valida, kas nende kahe päeva jooksul läbitakse lihttöötaja, spetsialisti või juhi värbamise ja valiku protsess. Teoorias puudutatakse neid kõiki, kuid praktilised ülesanded keskenduvad terviku huvides ühele konkreetsele protsessile. Seda põhjusel, et värbamise tulemuslikkus sõltub just tervikust. Pole mõtet investeerida raha säravasse lehekuulutusse või aega internetiotsingute teostamisesse, kui hiljem pole mahti kandidaatidega kontakti hoida või valikuprotsessi kohta lugupidavalt tagasisidet anda ja pole isegi teada, mida uus inimene täpselt tegema hakkab.

Koolitusel vaatame üle ametikoha profiili, koostame värbamisplaani, valime kanalid, proovime erinevaid kuulutuse variante ja internetiotsingu sõnu, valime sobilikud CV’d, intervjueerime, viime läbi iseseisva töö või testi (sõltuvalt ametikohast), vahetame kandidaatidega protsessi käigus infot, saadame valituks osutunud kandidaadile pakkumise.

Koolitust aitab tervikuks siduda koolitaja poolt koostatud õppematerjal, mille peatükkidele koolitaja praktilise tegevuse käigus vajadusel viitab ning mis sobib ka iseseisvaks lugemiseks ja töö juures teiste kolleegidega jagamiseks.

Koolitaja:

Maria Kütt, Coca Cola HBC Baltikumi personalijuht, PARE juhatuse esimees

Osalema on oodatud:

Inimeste värbamisega tegelevad töötajad, nii juhid kui personalispetsialistid, nii need, kes on mõne töötaja juba värvanud kui need, kes teevad alles esimesi samme.

Asukoht ja maht:

  • PARE koolitusklass (Mayeri Ärikeskus, Paldiski mnt 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus).
  • 16 ak tundi 

Koolituse sisu ja ajakava:

1. Päev  (04. jaanuar 2018)

10.00-11.30 sissejuhatus värbamisprotsessi, ametikoha profiili koostamine
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 värbamisprojekti koostamine, kulude hindamine, kanalite valimine
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 värbamiskuulutuse koostamine, otsisõnade määratlemine, headhunting
15.30-15.45 paus
15.45-17.15 CV analüüsimine

2. Päev (05. jaanuar 2018)

9.00-10.30 valikumeetodite määratlemine (sh erinevate meetodite plussid-miinused) ja ettevalmistamine
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 intervjueerimine
12.15-13.00 lõuna
13.00-14.30 praktilise ülesande teostamine (sh testide kasutamine)
14.30-14.45 paus
14.45-16.15 taustauuring, infovahetus, kokkuvõte koolitusest 

Õppekavarühm:

  • Juhtimine ja haldus

Maksumus:

  • PARE liikmele 267 eurot + käibemaks 20%
  • Mitteliikmele 347 eurot + käibemaks 20%

UUS! Koolituse eest tasumiseks on võimalik kasutada Liisi järelmaks
Lisainfot küsi PARE-st!  Kontaktisik: Tanel Triisa, e-post: tanel@pare.ee, telefon: +372 5855 1212

 

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas.

Asukoht
29 Paldiski maantee
Tallinn 

Osalemistingimused

MAKSUMUS:

  • PARE liikmele 267 eurot + käibemaks 20%
  • Mitteliikmele 347 eurot + käibemaks 20%

NB! PARE liikme hind kehtib nii juriidilisest kui eraisikust liikmetele. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb üks inimene, siis soodsam hind kehtib ühele koolitusele registreerujale. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb kaks või enam inimest, siis soodsam hind kehtib kõigile koolitusele registreerujatele. Eraisikust liikmele kehtib soodsam hind vaid juhul, kui arve saajaks on eraisik (mitte juriidiline isik).

LOOBUMINE:

Koolitusest loobumise korral palume teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

  • Loobumisest teatamine vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
  • Loobumisest teatamine 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagasta, kuid pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
  • Loobumisest teatamine 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval – koolituse tasu ei tagasta, koolituse eest väljastatud arve kuulub tasumisele

Esinejad

(1/1)

Maria Kütt

Maria on PARE juhatuse esimees ja Coca-Cola Hellenic Bottling Company personalijuht Baltikumis. Ta on tuntud ka Tallinna Ülikooli personalijuhtimise lektori ja koolitajana. Maria on töötanud personalijuhina nii kokku kui lahku kirjutatuna ligi kakskümmend aastat, enamiku sellest suurtes ettevõtetes Baltikumi ja Põhjamaade turgude heaks panustades. Maria on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõppe ja Eesti Diplomaatide Kooli rahvusvaheliste suhete väljaõppe.