Tule löö kaasa PARE digi-teemalise töörühmas! PARE uudised

Hea PAREkas!

Kutsume Sind endast märku andma, kui oled valmis kaasa lööma PARE digi-teemalise töörühma töös!

2017. aastal käivitusid PAREs mitmed uued töörühmad, sealhulgas uuelaadne “Kaasamislabori” töörühm, mis sai hoo sisse 4 laboriga erinevatel teemadel. Ühes kaasamislaboris käsitlesime ka digioskuste teemat ning arutelud ja tagasiside osalejate poolt andis hea sisendi digi-teemat veelgi sisulisemalt edasi arendada ja seda ka rohkem personalitöö vaates.

16.märtsil 2018 said teoks PARE esimesed digi-talgud, kus osales kokku üle 30 PARE liikme, kes arutlesid digitaalse personalitöö teemadel ning andsid väärtuslikku sisendit oma ootuste osas. Mõned teemad, mida digi-talgute raames käsitleti olid:

  • digivõimekuse tõstmine organisatsioonis ja töötajate digioskuste arendamine
  • kas ja kuidas muutuvad töökohad seoses digitaliseerimisega
  • personalitöötaja digikompetentsid
  • personalivaldkonna digitaliseerimine, tehnoloogiad ja lahendused
  • personalitöö protsesside ümberkujundamine seoses digitaliseerimisega

Kuna PARE-l on soov digi-teemadega teadlikumalt ja sisukamalt tegeleda, plaanime kokku koguda teemast huvitatud liikmed ja moodustada digi-teemalise töögrupi.

Hea parekas! Kui sa soovid kaasa rääkida personalitöö digi-teemalises töögrupis, siis palun anna endast märku. Ootame kõikide, kes on valmis kaasa lööma ja panustama, kirjalikku vabas vormis sooviavaldust aadressile tanel@pare.ee hiljemalt 18. septembriks.
Kuidas täpselt hakkab töögrupi töö pare liikmete jaoks väärtust looma, arutamegi juba esimesel koosolekul oktoobri alguses.

Sinu PARE!