Töörühmad

PARE tegevuste elluviimisel on oluline roll PARE juhatuse ja tegevtöötajate kõrval vabatahtlikel, kes on koondunud erinevatesse töörühmadesse.

Töörühmades kaasalöömine on õhina-põhine ega ole otseselt tasustatav. 
Töörühmas tegutsedes annad endast parima, õpid, lood kontakte ja teed endale just sellist PAREt nagu ise soovid. 
Kui Sa küsid, kui palju selleks aega on tarvis, siis aus vastus on: ei tea. Kõik sõltub Sinust endast ja PARE kalendrist. Sa pead ise ütlema, mis ajaks ja kui palju teed. Näiteks järelkasvu ja kutsete töörühmas on kindlasti rohkem tegemist kutseeksamite ajal ja baaskoolituste sisu tuleb läbi mõelda õppeaasta alguseks.

Meil on 7 töörühma:

Igal liikmel on võimalus kandideerida õhinapõhistesse töörühmadesse, andes nii oma panuse inimeste juhtimise valdkonna arendamisse Eestis ja samas õppides kolleegidelt.

PARE töörühmade töös osalemiseks saada e-kiri aadressile pare@pare.ee 
Kirjas anna palun teada, millises töörühmas ja miks just selles soovid osaleda