Tööandjate ühisusega liitumine

 

Tööandjate ühisus aitab kaasata vähenenud töövõimega inimesi aktiivsesse tööellu!
Ühisus koondab tööandjaid, kes soovivad olla ühiskonnas heaks eeskujuks, jagada parimaid praktikaid ning kõnelda oma kogemustest mitmekesise ja avatud töökeskonna loomisel. Ühisus on võrgustik, mis aitab üksteiselt õppida ja leida parimad lahendused palkamaks vähenenud töövõimega inimesi, kellel on võime ja soov neid oskusi omandada.

Tööandjate ühisus on ellu kutsutud Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja Eesti Tööandjate Keskliidu koostöös, projekti “Tööandjate võrgustikutöö korraldamine aastatel 2017-2020 vähenenud töövõimega inimeste palkamise teemal" raames, mida rahastab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist “Töövõime süsteemi toetavad tegevused”.

Organisatsiooni andmed
Liitumine
Soovime liituda tööandjate ühisusega vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks aktiivsesse tööellu. Kinnitame, et hindame kõrgelt inimese õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta, sõltumata tema töövõime ulatusest, ning lubame kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijatega ja töötajatega.
Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine