PPA iseteeninduskeskkonnas lühiajalise töötamise registreerimine PARE uudised

Politsei- ja Piirivalveamet laiendas iseteeninduskeskkonna võimalusi ning nüüdsest on tööandjatel lihtsam registreerida välismaalastest töötajaid, kes soovivad Eestis töötada lühiajaliselt.

Kui enne oli tööandjal välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise taotlust võimalik esitada e-posti/posti teel ja Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, siis nüüd on seda võimalik teha ka Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonnas. Selleks on tööandjal vaja logida sisse iseteeninduskeskkonda ning sisestada vajalik info töötaja ja tööandja kohta. Taotluse saab esitada ettevõtte juhtkonna liige või tema poolt volitatud isik (juurde tuleb lisada vastav volitus).

Registreerimiseks on töötaja käest vaja:

  1. töötajast tehtud digitaalset portreefotot (vähemalt 1300x1600 pikslit)
  2. skaneeritud koopiat töötaja passi isikuandmete lehest

Vaata täpsemat juhist SIIT.