Koolitused

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm (II grupp)

Toimumise aeg: 19. Juuni 2020 kell 09.15
Toimumise koht: 29 Paldiski maantee, Tallinn / Vaata kaarti

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm* toimub 30. jaanuar 2020 kuni 19. juuni 2020 PARE õppeklassis (Woldemar Mayeri Maja, Paldiski maantee 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus).

NB! Tervikprogrammi kõik kohad on välja müüdud! Osaleda on võimalik vaid üksikute moodulite kaupa.

Programmi läbinu:

 • mõistab personalitöötaja rolli

 • teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi

 • oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel (vaata Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardit SIIT)

Koolitusele on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad;

 • vähese kogemusega personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist;

 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).


Õppekava nimetus: Personalitöö baasoskuste arenguprogramm

Õppekavarühmad:

 • Juhtimine ja haldus

 • Töökorraldus

Õppe maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekeel: Eesti keel

Õppekeskkond: Vastab täiskasvanud õppija vajadustele. Koolitusmeetodite valikul on lähtutud järgmistest põhimõtetest: meetodid toetavad lahendustele orienteeritust, loovust, seoste loomist, kriitilist mõtlemist, argumenteerimist jne. Koolitusmeetoditena kasutatakse lühiloenguid, individuaalset tööd, kaasuste lahendamist, paarisharjutusi, grupitöid jne.

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm toimub 30. jaanuar 2020 kuni 19. juuni 2020 PARE koolitusklassis (Woldemar Mayeri Maja, Paldiski maantee 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus). Arenguprogramm koosneb kuuest moodulist, mis toimuvad reeglina üks kord kuus, neljapäevadel ja/või reedeti kell 09:15-16:30. Vaata moodulite sisu allpool. 

I moodul: 30. jaanuar 2020
II moodul: 20.-21. veebruar 2020
IV moodul: 29.-30. aprill 2020 (Zoom keskkond)
III moodul (I osa): 12. mai 2020 
(Zoom keskkond)
V moodul: 21.-22. mai 2020
III moodul (II osa): 02. juuni 2020
VI moodul: 19. juuni 2020

Koolitusgrupp: Max 16 osalejat

Koolitajad: Koolitajateks on oma eriala praktikud, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning kelle teadmised ja kogemused vastavad vähemalt Personalijuht, tase 6 kutsestandardile.

Koolitusmaterjalid: Koolitusmaterjalid jagatakse osalejatele arenguprogrammi raames jooksvalt kas väljaprinditud kujul või elektroonselt enne või pärast antud teema läbimist. Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjalide tasu.

Maksumus:

 • PARE liikmele 1299 eurot + käibemaks 20%

 • Mitteliikmele 1949 eurot + käibemaks 20%

Soovid astuda PARE liikmeks? Loe lähemalt meie kodulehelt SIIT või küsi lisainfot Tanel Triisa, e-post: tanel@pare.ee, telefon: +372 5855 1212

Pakkumine:

Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi osalejal on võimalik soetada Personalijuhtimise käsiraamat soodushinnaga 25 eurot (tavahind raamatupoes 39,65 eurot)

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Personalispetsialist, tase 5 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam, mille kohta saad lugeda lähemalt SIIT. Kutseeksami sooritamine on lisatasu eest.

 

Lisainfo: PARE on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe lisa: PARE koolituste korraldamise põhimõtted

Õppekava on välja töötanud: PARE koolituste töörühm

 

* PARE jätab endale õiguse teha koolituse programmis ja ajakavas muudatusi

I moodul: 30. jaanuar 2020

TEEMAD:

 • PARE tutvustus
 • Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi tutvustus
 • Organisatsioonist/ärist arusaamine
 • Personalitööd mõjutavad tegurid
 • Personalitöötaja roll organisatsioonis
 • Personalitööks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud
 • Personalitöötaja eetika
 • Majanduse olukord
 • Tööturu ülevaade

KOOLITAJAD: 

 • Kärt Kinnas (Personalijuht, tase 7) on PARE tegevjuht. Tutvu Kärdi LinkedIn profiiliga SIIN
 • Mariliis Aigro (Koolitusjuht, tase 6) on PARE arendusjuht. Tutvu Mariliisi LinkedIn profiiliga SIIN
 • Maria Kütt (Personalijuht, tase 8) on Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor. Tutvu Maria LinkedIn profiiliga SIIN
 • Natalja Viilmann on Eesti Panga vanemökonomist.
II moodul: 20.-21. veebruar 2020

TEEMAD:

 • Suhtlemine personalitöös, sh kontakti loomine, aktiivne kuulamine ja selge eneseväljendus

KOOLITAJA: 

 • Lia Ratnik on vabakutseline koolitaja ja coach. Tutvu Lia LinkedIn profiiliga SIIN
III moodul: 12. mai 2020 ja 02. juuni 2020

TEEMAD:

 • Personali planeerimine (lühi- ja pikaajaline vaade)
 • Erinevad töötamise vormid
 • Töö analüüs
 • Ametikohtade kujundamine
 • Tööandjaturundus
 • Värbamine ja valik

KOOLITAJAD: 

 • Egle Saska (Personalijuht, tase 7) on PCC Projekti personalipartner. Tutvu Egle LinkedIn profiiliga SIIN
 • Indrek Sarjas (Värbamisjuht, tase 6) on G4S Eesti personalidirektor. Tutvu Indreku LinkedIn profiiliga SIIN
IV moodul: 29.-30. aprill 2020

TEEMAD:

 • Tegevused uue töötaja tööle vormistamisel
 • Uue töötaja sisseelamise toetamine
 • Tööohutus ja -tervishoid
 • Personalidokumentide koostamine, haldamine ja säilitamine

KOOLITAJAD: 

 • Gerli Jõgi on Perforce Eesti (Rogue Wave Software) personalijuht. Tutvu Gerli LinkedIn profiiliga SIIN
 • Mariann Stein on Politsei- ja Piirivalveameti jurist. Tutvu Marianni LinkedIn profiiliga SIIN
 • Evely Gorobinski on SOL Baltics Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht. Tutvu Evely LinkedIn profiiliga SIIN
V moodul: 21.-22. mai 2020

TEEMAD:

 • Organisatsioonikultuuri kujundamine
 • Töötajakogemuse disain
 • Uuringud
 • Õppimine ja areng
 • Tasustamine
 • Tegevused töölepingu lõppemisel, sh töötaja ja tööandja algatusel

KOOLITAJAD: 

 • Helena Evert on Olympic Entertainment Group personalidirektor. Tutvu Helena LinkedIn profiiliga SIIN
 • Lia Ratnik on vabakutseline koolitaja ja coach. Tutvu Lia LinkedIn profiiliga SIIN
 • Berit Vals on Coca-Cola HBC tasustamise valdkonna juht. Tutvu Beriti LinkedIn profiiliga SIIN
 • Gerli Jõgi on Perforce Eesti (Rogue Wave Software) personalijuht. Tutvu Gerli LinkedIn profiiliga SIIN
 • Mariann Stein on Politsei- ja Piirivalveameti jurist. Tutvu Marianni LinkedIn profiiliga SIIN
VI moodul: 19. juuni 2020

TEEMAD:

 • Projektijuhtimine personalitöös
 • Personalispetsialist, tase 5 kutseeksamist
 • Lõpueksam
 • Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi lõpetamine

KOOLITAJAD: 

 • Anna Nositš on Eesti Projektijuhtide Liidu juhatuse liige. Tutvu Anna LinkedIn profiiliga SIIN
 • Kadri Lääne on PARE projektijuht. Tutvu Kadri LinkedIn profilliga SIIN
Asukoht
29 Paldiski maantee
Tallinn 

Osalemistingimused

MAKSUMUS:

Tervikprogramm (80 akadeemilist tundi):

 • PARE liikmele 1299 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 1949 eurot + käibemaks 20%

Tervikprogrammis ja/või moodulite kaupa koolitusel osalemine on kõikidele tasu eest. Õppetasust vabastamise võimalused puuduvad.

UUS! Koolituse eest tasumiseks on võimalik kasutada Holm Bank järelmaksu

Selleks esitage taotlus SIIN Positiivse vastuse korral sõlmige järelmaksuleping. 

 

NB! PARE liikme hind kehtib nii juriidilisest kui eraisikust liikmetele. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb üks inimene, siis soodsam hind kehtib ühele koolitusele registreerujale. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb kaks või enam inimest, siis soodsam hind kehtib kõigile koolitusele registreerujatele. Eraisikust liikmele kehtib soodsam hind vaid juhul, kui arve saajaks on eraisik (mitte juriidiline isik).


LOOBUMINE:

Koolitusest loobumise korral palume teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

 • Loobumisest teatamine vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
 • Loobumisest teatamine 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagasta, puudutud moodulis ja/või koolituspäeval saab osaleda järgmise Personalitöö baaskoolituse raames
 • Loobumisest teatamine 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval – koolituse tasu ei tagasta, koolituse eest väljastatud arve kuulub tasumisel

VAIDLUSED:

Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse pooltevahelise läbirääkimise teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.