Personalijuhtide töövahetuspäev

31. oktoobril tähistab PARE oma 25. tegevusaastat.

Teeme sünnipäeva eriliseks!  
Teeme sellel päeval midagi täiesti pööraselt põnevat - vahetame omavahel töö ära!

Osale personalijuhtide töövahetuspäeval, millega juhime tähelepanu personalijuhtimise olulisusele, inspireerime personalitöötajaid, kolleege ja juhte parimate praktikate laialdasemaks rakendamiseks organisatsioonides.
Töövahetuspäevaga ärgitame avalikkust kaasa mõtlema mitmetel tööjõudu puudutavatel teemadel nagu inimeste väärtustamine, muutuv töö ja keskkond, milliseid kompetentse vajame ja värbame, kuidas töötajaid hoiame. Innustame projektiga ka osalevate organisatsioonide juhtkondi arutlema personalijuhtimise rolli üle täna ja tulevikus.

Väärtustamaks ja tunnustamaks personalijuhtimise rolli
kutsub PARE oma 25. juubeli päeval, 31. oktoobril ajavahemikul 10.00-15.00 (soovituslik) üles
personalijuhte/-töötajaid vahetama oma töö üheks päevaks ametikaaslasega.

Miks vahetada oma kingad üheks päevaks kolleegi omadega?

Personalijuht / personalitöötaja:

Selle päeva jooksul on Sul ainulaadne võimalus näha teise organisatsiooni köögipoolt, tutvuda vahetult sealsete lahenduste ja parimate praktikatega.
Personalijuht, kui Sa ise ei saa osaleda, saada oma tiimikaaslane!

Tule üheks päevaks oma igapäevarutiinist välja ja külasta teist organisatsiooni.
Nii saad:

 • teada, kuidas mujal on lahendatud erinevad personalitöö küsimused;
 • häid nippe või inspiratsiooni mõne probleemi lahendamiseks või projekti algatamiseks;
 • näha, milline on külastatava organisatsiooni töökeskkond ja sisekliima;
 • peegelduse oma tegevustele läbi Sind asendanud inimese silmade;
 • rahuldada loomulikku uudishimu ning näha seda, mida tavaliselt organisatsiooni väljastpoolt vaadates näha pole;
 • hunniku häid ideid ning laienenud suhtlusvõrgustiku.  

Vastuvõttev organisatsioon:

Sinu organisatsiooni jaoks tähendab Sinu või Sinu meeskonna liikme 1 päevane eemalolek ning külalise võõrustame natuke ehk täiendavaid sagimisi, kuid see tasub end ära.

Sinu organisatsiooni jaoks annab see päev:

 • suurepärase võimaluse tööandja brändinguks ning oma tugevustest ja parematest praktikatest kõnelemiseks;
 • peegelduse inimeselt väljastpoolt organisatsiooni, tihti jääb igapäevaselt keskkonna viibides mõni asi endale märkamatuks, külalispersonalijuht oskab anda tagasisidet;
 • võimaluse testida mõnda mõtet organisatsioonivälise inimesega;
 • uute mõtete ja ideede korjet sellest, et organisatsiooni personalijuht saab uurida, kuidas toimetatakse mujal.

Tundub põnev?

Osalemiseks registreeri end SIIN hiljemalt 17.10.2017

*Osaledes kinnitad, et jätad vaid enda teada külastuse käigus Sulle teatavaks saanud delikaatse informatsiooni, selle kinnituseks palume kõigil osalejatel allkirjastada konfidentsiaalsusleppe.
Leppe NÄIDIS

OSALEMINE ORGANISATSIOONINA:
Personalijuhtide töövahetuspäeva puhul võid võimalusel oma organisatsioonis vastu võtta enam kui ühe personalitöötaja.
Väga tänuväärne on, kui kutsud sellel päeval omale külla rohkem personalitöötajaid. Anna oma organisatsiooni valmisolekust teada ülalpool oleva registreerimislingi kaudu.

Kõik osalejad on oodatud 3.11 kell 9.30-12.30 PAREs toimuvasse töötuppa, kus teeme töövahetuspäeva kokkuvõtted ja arutame koos Ruti Einpaluga tagasisidest ja inimeste arendamises.

 

Et personalijuhtide vahetuspäev sujuks ja oleks maksimaalselt kasulik:

Mõtle läbi:

 • kuidas ette valmistada külalispersonalijuhi päevakava Sinu organisatsioonis, kellega ta kohtub,  mida talle rääkida ja näidata;
 • oma organisatsiooni inimeste informeerimine sellest, et üheks päevaks vahetad Sina (või keegi Su meeskonnast) koha teise organisatsiooni esindajaga;
 • kuidas korraldad nii, et Sinu külaline ei eksiks Sinu organisatsiooni koridorides, valmista ette tugiisik, kes vahetustöötajale majas terve päeva vältel teejuhiks ja toetajaks on;
 • mida Sa külalispersonalijuhile oma organisatsioonist näidata soovid: töövõidud ja suurepärased lahendused, mille üle olete uhked, aga miks ka mitte rääkida väljakutsetest või projektidest, millest õppisite enam kui rakendasite;
 • kuidas luua võimalused parimate praktikate jagamiseks ja töökeskkonnaga tutvumiseks;
 • millega Sina teises organisatsioonis tutvuda soovid;
 • kuidas päeva jooksul endale olulisi märkmeid teed, et kirja panna mõtted, ideed, õpitu ja ka tähelepanukuid enda suhtes kui märkad endas uut äratundmist;
 • kuidas säilitada avatus tutvumaks sellega, mida külastatav organisatsioon tahab sulle tutvustada;
 • kuidas pärast külastuspäeva oma organisatsioonis kolleegidega päeva analüüsida ning tekkinud ideed ning uued teadmised oma organisatsioonis ära kasutada.

Personalijuhtide vahetuspäev on kindlasti tore ja kasulik kui kõik projektis osalejaid üksteist hindavad ja austavad ning mõtetest või muredest aegsasti PARE meeskonnale teada annavad.

Ole valmis:

 • väärtustama oma paarilise mõtteid ja peegeldust, teil on unikaalne võimalus panna kaks pead kokku, et leida mõnele teemale (kas Sinu või tema või ühiselt tekkinud idee) sobilik lahendus;
 • pakkuma teemasid arutamaks 3.11 kogemustoas.