Koolitused

Personalijuht 2.0

Toimumise aeg: 10. Juuni 2020 kell 09.30

Personalijuht 2.0 arenguprogramm* alustab 27. mail 2020.

Programm koosneb kolmest osast:

I Personalijuht ja organisatsioon
Personalijuhina oled võtmetähtsusega partner tippjuhile ja juhtkonna liikmena võtad sõna organisatsiooni äristrateegia loomisel ja elluviimisel. Sinu ülesandeks on toetada organisatsiooni viisil, et see areneks pidevalt ja saavutaks püstitatud eesmärgid. Nii äriline kui ka inim- ja kliendikeskne mõtteviis aitavad sul olla selles rollis edukas. Neid oskuseid on vaja pidevalt arendada.

II Personalijuht ja koostöö
Personalijuhina teed koostööd erinevate osapooltega: tippjuhist töötajateni. Mõjusad koostööoskused aitavad ennetada 80% koostöösituatsioonides ette tulevatest probleemidest. Hea koostöö ei teki iseenesest. Igapäevaelus omandatud suhtlemisvõtetest ei piisa. See nõuab järjepidevat harjutamist. Head koostööoskused aitavad sul olla edukas koostööd toetava kultuuri hoidmisel ja arendamisel oma organisatsioonis.

III Personalijuht ja eestvedamine
Personalijuhina oled personalijuhtimise ja laiemalt ka inimeste juhtimise valdkonna eestvedaja nr 1 oma organisatsioonis. Selle rolli võtmine eeldab eneseteadlikkust, professionaalset julgust ning oma persoonibrändi teadlikku kujundamist. Personalijuhina oled tihti oma organisatsiooni visiitkaardiks ja mängid olulist rolli tööandja brändi kujundamisel.

Lisavõimalusena ja lisatasu eest on programmis osalejal võimalik PARE kaudu paluda endale appi professionaalne mentor ehk kogenud personalitöö valdkonna tegija, kes juhendab, nõustab ja innustab eesmärkide poole liikumisel. Mentori soovi on võimalik esitada PAREle arenguprogrammiga liitumisel (registreerimisvorm) või arenguprogrammi lõppedes (tagasiside küsimustik).

Arenguprogrammi on oodatud juba mõningase kogemusega personalitöö tegijad, kes soovivad saada strateegiliseks personalijuhiks ja luua suuremat väärtust oma organisatsioonile.


Õppekava nimetus: Personalijuht 2.0 arenguprogramm. Sinu teekond strateegiliseks personalijuhiks algab siit.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Õppekava koostamise alus: Arenguprogrammi kokku panemisel on aluseks võetud Personalijuht, tase 6 ja osaliselt Personalijuht, tase 7 kutsestandardid

Õpiväljundid: Arenguprogrammi läbinu mõistab strateegilise personalijuhi rolli ning suudab oma tegevusega pakkuda suuremat lisandväärtust organisatsioonile; suudab personalitegevusi planeerides mõelda äriliselt (sh numbrite keeles) ning rakendab oma töös inim- ja kliendikeskset mõtteviisi; kasutab mõjusaid koostöövõtteid erinevate osapooltega suhtlemisel; võtab oma organisatsioonis personalijuhtimise eestvedaja rolli.

Sihtgrupp: Arenguprogrammi on oodatud juba mõningase kogemusega personalitöö tegijad (vähemalt 3 aastane personalitöö kogemus)

Aeg: Arenguprogramm koosneb kaheksast koolituspäevast: 27.-28. mai 2020, 04. juuni 2020, 10.-11. juuni 2020, 25.-26. august 2020, 10. september 2020

Maht: 64 akadeemilist tundi

Õppekeel: Eesti keel

Asukoht: PARE koolitusklass (Woldemar Mayeri Maja, Paldiski maantee 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus). 

Koollitusmeetodid: Vastavad täiskasvanud õppija vajadustele. Koolitusmeetodite valikul on lähtutud järgmistest põhimõtetest: meetodid toetavad lahendustele orienteeritust, loovust, seoste loomist, kriitilist mõtlemist, argumenteerimist jne. Koolitusmeetoditena kasutatakse lühiloenguid, individuaalset tööd, kaasuste lahendamist, paarisharjutusi, grupitöid jne.

Grupp: 14 osalejat

Koolitajad: Koolitajateks on oma eriala praktikud, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas vähemalt 10 aastat.

Koolitusmaterjalid: Koolitusmaterjalid jagatakse osalejatele arenguprogrammi raames jooksvalt kas väljaprinditud kujul või elektroonselt enne või pärast antud teema läbimist. Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjalide tasu.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele. Arenguprogrammi läbimiseks on vajalik osaleda kõikidel koolituspäevadel, sh osaleda aktiivselt õppetegevuses. Õpiväljundite omandamist eraldi ei hinnata. 

Maksumus kuni 29. veebruar 2020:

 • Tervikprogramm PARE liikmele 899 eurot + käibemaks 20%
 • Tervikprogramm mitteliikmele 1349 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev PARE liikmele 129 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev mitteliikmele 194 eurot + käibemaks 20%

Maksumus alates 01. märts 2020:

 • Tervikprogramm PARE liikmele 1099 eurot + käibemaks 20%
 • Tervikprogramm mitteliikmele 1649 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev PARE liikmele 149 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev mitteliikmele 229 eurot + käibemaks 20%

Mentor (4-5 individuaalset kohtumist pikkusega kuni 1,5 tundi)

 • PARE liikmele 500 eurot + km
 • Mitteliikmele 500 eurot + km

Soovid astuda PARE liikmeks? Loe lähemalt meie kodulehelt SIIT või küsi lisainfot Tanel Triisa, e-post: tanel@pare.ee, telefon: +372 5855 1212

 

Lisainfo: PARE on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe lisa: PARE koolituste korraldamise põhimõtted

Õppekava on välja töötanud: PARE koolituste töörühm

* PARE jätab endale õiguse teha koolituse programmis ja ajakavas muudatusi

I Personalijuht ja organisatsioon

27. mail 2020 on fookuses strateegiline mõtlemine

 • Kuidas olemasolevat organisatsiooni strateegiat tõlgendada personali tegevusteks?
 • Kuidas toetada organisatsioonide juhte strateegia kujundamisel?
 • Kuidas positsioneerida personalijuhtimise valdkonda organisatsiooni eesmärkide saavutamisel?
 • Kuidas aidata organisatsioonil kohaneda muutuva väliskeskkonnaga?
 • Kuidas aidata organisatsioonil mõista ja ette näha tulevikutrende?

Koolitaja: Hanno Jarvet (Jarvet Consulting) Vaata LinkedIn profiili SIIT

28. mail 2020 on fookuses finantskirjaoskus

 • Kuidas puutuvad kokku finantsaruanded ja personalijuhtimine?
 • Kuidas analüüsida organisatsiooni arengut, maksevõimet, kasumlikkust ja tulemuslikkust?
 • Kuidas langetada raha hinna alusel finantseerimisotsuseid?
 • Kuidas arvutada investeeringute tasuvust?
 • Kuidas hinnata personaliriskide mõju organisatsiooni finantsnäitajatele?

Koolitaja: Paavo Siimann (TalTech) Vaata LinkedIn profiili SIIT

04. juunil 2020 on fookuses organisatsiooni disain ja organisatsioonikultuur

 • Kuidas organisatsiooni disaini abil tõsta organisatsiooni tulemuslikkust?
 • Kuidas luua positiivne ja organisatsiooni strateegiat toetav organisatsioonikultuur?

Koolitaja: Kadi Tamkõrv (Nortal) Vaata LinkeIn profiili SIIT

10.-11. juunil 2020 on fookuses töötajakogemus

 • Kuidas disainida terviklik töötaja kogemus kogu töötaja elutsükli ulatuses?

Koolitaja: Estel Pukk (Fiizy) Vaata LinkedIn profiili SIIT

II Personalijuht ja koostöö

25.-26. augustil 2020 on fookuses koostööoskused

 • Kuidas suhelda erinevate sidusrühmadega ja valida mõjus suhtlemisstiil vastavalt olukorrale?
 • Kuidas oma ideid müüa ja diskussiooni juhtida?
 • Kuidas hakkama saada vastuseisuga ja ennast kehtestada?
 • Kuidas toibuda ebaõnnestumistest ja vältida läbipõlemist?

Koolitaja: Lia Ratnik (koolitaja ja coach) Vaata LinkedIn profiili SIIT

III Personalijuht ja eestvedamine

10. septembril 2020 on Elisa külastus

10. septembril 2020 on fookuses personalitöö valdkonna eestvedamine

 • Kuidas saavutada professionaalne julgus ja mõjusus?
 • Kuidas olla personalijuhtimise valdkonna eestvedaja?

Koolitaja: Kaija Teemägi (Elisa) Vaata LinkedIn profiili SIIT

10. septembril 2020 on fookuses persoonibränd

 • Kuidas olla oma elu disainer ja kujundada teadlikult oma persoonibrändi?

Koolitaja: Signe Ventsel (Brandmoon) Vaata LinkedIn profiili SIIT

Osalemistingimused

MAKSUMUS:

Kuni 29. veebruar 2020:

 • Tervikprogramm PARE liikmele 899 eurot + käibemaks 20%
 • Tervikprogramm mitteliikmele 1349 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev PARE liikmele 129 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev mitteliikmele 194 eurot + käibemaks 20%

Alates 01. märts 2020:

 • Tervikprogramm PARE liikmele 1099 eurot + käibemaks 20%
 • Tervikprogramm mitteliikmele 1649 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev PARE liikmele 149 eurot + käibemaks 20%
 • Koolituspäev mitteliikmele 229 eurot + käibemaks 20%

Mentor (4-5 individuaalset kohtumist pikkusega kuni 1,5 tundi)

 • PARE liikmele 500 eurot + km
 • Mitteliikmele 500 eurot + km

LOOBUMINE:

Koolitusest loobumise korral palume teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

 • Loobumisest teatamine vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
 • Loobumisest teatamine 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagasta, puudutud moodulis ja/või koolituspäeval saab osaleda järgmise Personalitöö baaskoolituse raames
 • Loobumisest teatamine 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval – koolituse tasu ei tagasta, koolituse eest väljastatud arve kuulub tasumisel

VAIDLUSED:

Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse pooltevahelise läbirääkimise teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.