PARE tunnustas parimaid PARE uudised

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE tunnustas parimaid 

12. aprillil 2019 kuulutuas PARE välja konkursi Parim Personaliprojekt 2019 võitja. Konkursiga Parim  Personaliprojekt 2019 tunnustab PARE viimase aasta jooksul organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organsiatsiooni tegevust tõhustavaid projekte. Sel aastal esitati konkursile rekordiliselt 24 projekti 17 erinevast organisatsioonist. Kärt Kinnas, PARE tegevjuht: „Esitatud tööd on eeskujuks inimeste juhtimise parimate praktikate elluviimisel. Sel aastal konkursile laekunud rekordiline hulk personaliprojekte annab tunnistust sellest, et inimeste juhtimiskvaliteet ja järelkasv on organisatsioonides prioriteet. Märgilisena on kasvanud projektide arv, millega kaasatakse vähenenud töövõimega inimesi tööellu.“

Personalivaldkonna ekspertidest koosnev žürii valis 5 finalisti:

  • Nordnet OÜ Elu nagu "ameerika mägedel – kasvule kahanemisest"
  • Tallinna Endla Lasteaed “Multikultuurne Õppiv Kogukond”
  • Eesti Rahvusraamatukogu „Digipädevuse tasemete kasutusele võtt ja õppeprogramm Eesti Rahvusraamatukogu töötajatele“
  • Rahvusooper Estonia „Rahvusooper Estonia ja Eesti Rahvusringhäälingu Sassis päev 2018“
  • SEB Pank „Digiakadeemia“

Parimaks personaliprojektiks tunnistati SEB Panga projekt „Digiakadeemia“, mille eesmärgiks oli pangatöötajate digiteadlikkuse tõstmine läbi terviklikku programmi, mis hõlmas erinevaid arendustegevusi.

Väikeste organisatsioonide kategoorias tõstis žürii esile 2 tööd, milles osalesid vabatahtlikud üle maailma:

  • Tallinna Endla Lasteaia projekt „Multikultuurne õppiv kogukond“, milles vabatahtlike kaasamine viis ühtse lasteaia kogukonna tekkimiseni.
  • Disainibüroo Velvet järelkasvuprojekt Velvet Run praktikaprogramm, mille eesmärgiks oli disainmõtlemise õpetamine uuele põlvkonnale.

Eripreemia vääriliseks tunnustati Swedbanki projekti „Töövarjunädal erivajadusega inimestele“ vähenenud töövõimega inimeste kaasamise eest tööellu.

Edukate personaliprojektide läbiviijad kinnitavad, et projekti õnnestumise tagab juhtkonna toetus, töötajate kaasamine ja selge sõnum sihtgrupile. Finalistid tutvustavad oma projekte järgmisel hooajal PARE klubide sarjas.

Lisaks andis PARE välja auhinna Parim Potentsiaal personalijuhtimises. Konkursiga tahab PARE innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides. Konkursile esitatud magistritöid hindas ülikoolide esindajatest ja personalitöö praktikutest koosnev žürii. Žürii esindaja Maria Kütt julgustas tudengeid seostama inimeste juhtimise teemasid organisatsiooni tegevusvaldkonnaga ning uurima seda uudsest vaatenurgast. Konkursi eripreemia olulise teema väljatoomise eest pälvis Katri Rohesalu (Tallinna Tehnikaülikool) magistritööga Kliendikogemuse juhtimine  Eesti jaekaubanduse ettevõtetes.

Konkursi laureaatideks tunnistati Eveli Ojamäe-Veider (Tallinna Ülikool) magistritööga Paindlik töökorraldus ja selle seosed tööga rahulolu, subjektiivse sooritusedukuse ja tajutud organisatsioonilise õiglusega haridusasutuse näitel ning Laane Reti Västrik (Tallinna Tehnikaülikool) magistritööga Tudengiorganisatsioonid kui tööalase konkurentsivõime kohaste oskuste allikas: Eesti tudengiorganisatsioonide liikmete ja värbajate arusaamad.

Võidutööd on PARE liikmetele kättesaadavad Parenetis.