PARE tegevjuhina alustab uuest aastast Kärt Kinnas. PARE uudised

Tasavägise konkursi tulemusena alustab 02.jaanuaril 2019 PARE tegevjuhi rollis tööd Kärt Kinnas.

Kärt on (personali)juhtimise valdkonnas käinud pika tee Vabariigi Presidendi Kantseleist rahvusooper Estoniani. Tegevjuhi rollis õnnestumist toetavad lisaks töökogemusele tema  läbitud magistriõpe personalijuhtimises ning magistrikraad õigusteaduses, juristi diplom, inglise ja vene keele oskus, senine kaasalöömine PARE tegemistes. Kärt on sellel aastal südamega panustanud PARE kommunikatsiooni töörühma tegevusse, koolitades kõneisikuid, uuendades kommunikatsioonikanaleid ja -keelt. PARE tegevjuhina on tema tööks Ühingu esindamine avalikes suhetes ja ühingu tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale.

Soovigem Kärdile edu ja toetagem teda oma aktiivse osalusega PARE töörühmades ja üritustel!

Maria Kütt
PARE juhatuse esimess