Koolitused

PARE personalitöö baaskoolitus (2018 kevad)

Toimumise aeg: 17. Mai 2018 kell 09.00
Toimumise koht: 29 Paldiski maantee, Tallinn / Vaata kaarti

VÄLJA MÜÜDUD!

PARE personalitöö baaskoolitus* toimub 18. jaanuar 2018 kuni 08. juuni 2018 uues PARE koolitusklassis (Mayeri ärikeskus, Paldiski maantee 29, Tallinn, IV korrus).

Personalitöö baaskoolituselt saad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks!

Koolitusele on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad;
 • vähese kogemusega personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist;
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

Õppekava nimetus: Personalitöö baaskoolitus

Õppekavarühmad:

 • Juhtimine ja haldus
 • Töökorraldus

Õpiväljundid: Koolituse läbinud omandavad Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardiga kehtestatud teadmised ja oskused.

Õppe maht: Auditoorse koolituse maht on 96 akadeemilist tundi, millele lisanduv iseseisva töö maht on 60 akadeemilist tundi.
Iseseisev töö on ette nähtud koolitusmoodulite eel, mis kujutab endast koolitusmooduli teema(de)sse sissejuhatavat lugemist Personalijuhtimise käsiraamatust (PARE, 2017) ja/või kodutööde lahendamist. Iseseisva töö maht sõltub osaleja varasematest teadmistest personalitöö valdkonnas, kuid ei ületa hinnanguliselt 60 akadeemilist tundi. 

Maksumus:

 • PARE liikmele 1296 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 1440 eurot + käibemaks 20%

UUS! Koolituse eest tasumiseks on võimalik kasutada Liisi järelmaksu
Lisainfot küsi PARE-st!  Kontaktisik: Tanel Triisa, e-post: tanel@pare.ee, telefon: +372 5855 1212

Õppe sisu:

 • PARE tutvustus
 • Personalitöö organisatsioonis
 • Personalitööks tarvilikud oskused, sh personalitöö valdkonna kutsestandard
 • Eneseareng
 • Enesejuhtimine
 • Tööõigus
 • Tööjõuturu ülevaade
 • Tööjõu planeerimine
 • Infoallikad personalitöös ja nende kasutamine
 • Töö analüüs
 • Ametikohtade kujundamine
 • Värbamine ja valik
 • Tasustamine
 • Tööjõukulud
 • Töötajate arendamine
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Väärtuspakkumine töötajatele
 • Personalitöö dokumendid ja haldus
 • Personalitöö avalikus teenistuses
 • Suhtlemine personalitöös
 • Infovahetuse korraldamine
 • Töövarjutamine
 • Personalitöö baaskoolituse kokkuvõte
 • Personalispetsialist, tase 5 kutseeksamist

Õppekeskkond:

Personalitöö baaskoolitus toimub 18. jaanuar 2018 kuni 08. juuni 2018 uues PARE koolitusklassis (Mayeri ärikeskus, Paldiski maantee 29, Tallinn, IV korrus). Arenguprogramm koosneb kuuest 2-päevasest moodulist, mis toimuvad reeglina üks kord kuus, järjestikulistel päevadel: neljapäevati (kell 09:15-16:30) ja reedeti (kell 08:45-16:00).

I moodul: 18.-19. jaanuar 2018
II moodul: 15.-16. veebruar 2018
III moodul: 22.-23. märts 2018
IV moodul: 26.-27. aprill 2018
V moodul: 17.-18. mai 2018
VI moodul: 07.-08. juuni 2018

Koolituse materjalid:

Koolituse põhiõpikuks on Personalijuhtimise käsiraamat (PARE, 2017), mille kõik tervikprogrammis osalejad saavad endale TAUSTA. Koolitajate poolt ettevalmistatud koolitusmaterjale reeglina välja ei prindita. Kõik koolitusmaterjalid on elektroonselt kättesaadavad osalejatele hiljemalt 2 tööpäeva enne koolitusmooduli toimumist.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Personalispetsialist, tase 5 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam, mille kohta saad lugeda lähemalt SIIT. Kutseeksami sooritamine on lisatasu eest.

Lisainfo: PARE on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

* PARE jätab endale õiguse teha koolituse programmis ja ajakavas muudatusi

PROGRAMM

I moodul
18. jaanuar 2018 kell 09:15-16:30
19. jaanuar 2018 kell 08:45-16:00

PARE tutvustus
Personalitöö organisatsioonis
Personalitööks tarvilikud oskused,
sh personalitöö valdkonna kutsestandard
Maria Kütt
(PARE juhatuse esimees,
Coca Cola HBC Baltikumi personalijuht)
4 ak t
Eneseareng
Enesejuhtimine

Aet Purk
(koolitaja ja konsultant)

4 ak t
Tööõigus (I osa)                                             Hille Raud
(SA Õigusteenuste Büroo juhataja)                 
8 ak t

 

 

 

 

 

 

 

II moodul
15. veebruar 2018 kell 09:15-16:30
16. veebruar 2018 kell 08:45-16:00

Tööõigus (II osa) Hille Raud
(SA Õigusteenuste Büroo juhataja)
8 ak t
Tööjõuturu ülevaade
Tööjõu planeerimine
Infoallikad personalitöös ja nende kasutamine

Egle Saska
(Tallinna Sadama personaliosakonna juhataja)

8 ak t

 

III moodul

22. märts 2018 kell 09:15-16:30
23. märts 2018 kell 08:45-16:00

Töö analüüs
Ametikohtade kujundamine

Kadi Tamkõrv
(Omniva personali- ja tugiteenuste valdkonna juht)

6 ak t
Väärtuspakkumine töötajatele

Merje Laasi
(PARE juhatuse liige)

2 ak t
Värbamine ja valik

Indrek Sarjas
(G4S Eesti värbamisjuht/personalijuht)

8 ak t

 

IV moodul
26. aprill 2018 kell 09:15-16:30
27. aprill 2018 kell 08:45-16:00

Töötajate arendamine Lia Ratnik
(DreamLeader koolitaja ja konsultant)
8 ak t
Tasustamine
Tööjõukulud
Mari Nõmm
(Arengupartner konsultant)
8 ak t

 

V moodul
17. mai 2018 kell 09:15-16:30
18. mai 2018 kell 08:45-16:00

Personalitöö dokumendid
ja nende haldus
Mailis Neppo
(Kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja)
4 ak t
Personalitöö avalikus teenistuses Kerstin Jaani
(Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna juhataja)
4 ak t
Suhtlemine personalitöös Lia Ratnik
(DreamLeader koolitaja ja konsultant)
4 ak t
Infovahetuse korraldamine Jane Niit
(Omniva sisekommunikatsioonijuht)
4 ak t

 

VI moodul 
07. juuni 2018 kell 09:15-16:30
08. juuni 2018 kell 08:45-16:00

Töötajate heaolu
Tööohutus ja töötervishoid
Evely Gorobinski
(SOL Baltics OÜ personali- ja kvaliteedijuht)
8 ak t
Tööõiguse kaasuste lahendamine Hille Raud
(SA Õigusteenuste Büroo juhataja)
2 ak t
Personalitöö kaasuste lahendamine Merje Laasi
(PARE juhatuse liige)
4 ak t
Personalispetsialist, tase 5 kutseeksamist Kadri Lääne
(PARE projektijuht)
1 ak t
Kokkuvõte programmist ja lõpetamine Merje Laasi
(PARE juhatuse liige)
1 ak t

 

* PARE jätab endale õiguse teha koolituse programmis ja ajakavas muudatusi

Asukoht
29 Paldiski maantee
Tallinn 

Osalemistingimused

MAKSUMUS:

Tervikprogramm (Auditoorse koolituse maht on 96 akadeemilist tundi):

 • PARE liikmele 1296 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 1440 eurot + käibemaks 20%

 

Koolituspäev (Auditoorse koolituse maht on 8 akadeemilist tundi):

 • PARE liikmele 147 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 191 eurot + käibemaks 20%

 

UUS! Koolituse eest tasumiseks on võimalik kasutada Liisi järelmaksu

Selleks esitage taotlus SIIN Positiivse vastuse korral sõlmige järelmaksuleping (loe lähemalt tingimuste kohta SIIN) Registreerige PARE personalitöö baaskoolitusele SIIN

 

NB! PARE liikme hind kehtib nii juriidilisest kui eraisikust liikmetele. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb üks inimene, siis soodsam hind kehtib ühele koolitusele registreerujale. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb kaks või enam inimest, siis soodsam hind kehtib kõigile koolitusele registreerujatele. Eraisikust liikmele kehtib soodsam hind vaid juhul, kui arve saajaks on eraisik (mitte juriidiline isik).


LOOBUMINE:

Koolitusest loobumise korral palume teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

 • Loobumisest teatamine vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
 • Loobumisest teatamine 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagasta, puudutud moodulis ja/või koolituspäeval saab osaleda järgmise Personalitöö baaskoolituse raames
 • Loobumisest teatamine 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval – koolituse tasu ei tagasta, koolituse eest väljastatud arve kuulub tasumisele