PARE erialase infoteenuse tellimine

Soovin kasutada MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE erialast infoteenust.

PARE kasutab ankeedis esitatud andmeid erialase infoteenuse osutamiseks, milleks on näiteks soodustuste arvestamine, PARE sündmustest informatsiooni edastamine, arve esitamine.