PARE Akadeemia

PARE Akadeemia hõlmab endas inimeste juhtimise tarkust, personalitöö parimaid praktikaid ning jagatud kogemusi. See ei ole akadeemia traditsiooniliste loengute ja eksamipalavikuga, vaid keskkond, mis soodustab sünergia tekkimist ja mitmekülgseid arenguvõimalusi.

PARE missiooniks ehk südameasjaks on ligi 20 aastat olnud inimeste juhtimise valdkonna arendamine Eesti organisatsioonides. PARE Akadeemia loomisega soovime viia personalijuhtimise valdkonna töötajate hulgas seni nii kõrgelt hinnatud PARE olemasolevad kui ka paljud uued õppimisvõimalused ühise märgi - PARE Akadeemia alla.

Peame oluliseks järjepidevat toodete-teenuste arendamist kvaliteetsete lahenduste pakkumise eesmärgil. Selleks analüüsime inimressursi juhtimise tänaseid arenguid ja tulevikusuundumusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Tegeleme aktiivselt ka klientidelt saadud tagasisidega ning arendame ennast ja meie akadeemia koolitajaid.

Olulise sisendi PARE Akadeemia toodete-teenuste loomiseks ja arendamiseks saame personalitöö valdkonna kutsestandardist. Standardis määratletud vajalike kompetentside omandamiseks pakub PARE Akadeemia järgmisi arenguvõimalusi:

  • Konverentsid ja seminarid analüüsivad kriitiliselt tänaseid arenguid ja tulevikusuundumusi ning inspireerivad lahendustele keskenduma. Üritustel jagame edulugusid Eesti ja maailma inimeste juhtimise praktikast.
  • Koolitused toetavad personalitööalaste põhikompetentside omandamist. Lisaks arenguprogrammidele, mis annavad terviklikud teadmised kõigist HR-valdkondadest, toimuvad regulaarselt ka koolitused spetsialiseerumise soodustamiseks/toetamiseks.
  • Väikevormid ühendavad endas erinevate partnerite koostöös loodud arenguvõimalusi. PARE klubides, töörühmades ja õppereisidel toimub areng läbi isikliku panuse, jagatud lugude ning kogemuste.
  • Kirjanduse suund annab ülevaate kaasaegsetest teadmistest ja parimatest praktikatest. Lisaks kirjastatud käsiraamatule saab ennast pidevalt täiendada personalitöö teaberegistri elektrooniliste materjalide abil.

Inimeste juhtimise puhul on tegemist olulise valdkonnaga, mille alast teadmist tasub lisaks personalitöö valdkonna professionaalidele jagada ka teiste juhtidega. PARE Akadeemia soovib inimeste juhtimise arendamise keskusena olla väärt arengupartneriks nii väikeettevõtte kui ka keskastmejuhile.