Koolitused

PAREt on vaja selleks, et personalitöö tegijad saaksid oma tööd paremini teha. PAREga PAREmaks!

PARE koolitused toetavad personalitööalaste põhikompetentside omandamist. Lisaks annavad terviklikud teadmised inimeste juhtimisega seonduvast.

Soovime pakkuda kvaliteetseid ja väärtustloovaid koolitusi, mistõttu peame oluliseks järjepidevat toodete-teenuste arendamist. Selleks analüüsime inimeste juhtimise tänaseid arenguid ja tulevikusuundumusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Kõik PARE koolitajad on tipptegijad ja kogenud praktikud inimeste juhtimise valdkonnas.

PARE on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


PERSONALITÖÖ BAASKOOLITUS

Süsteemne ja terviklik kuuest moodulist koosnev arenguprogramm, mis annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks.
Koolituse läbinud omandavad Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardiga kehtestatud teadmised ja oskused.
Koolitusele on oodatud personalitöö valdkonda sisenejad, vähese kogemusega personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist ning personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

VAATA lähemalt, millal toimuvad PARE personalitöö baaskoolitused 2018/2019 hooajal SIIN


KOOLITUSED

1-3 päevaste koolituste eesmärk on soodustada eelkõige Personalijuht, tase 6 ja Personalijuht, tase 7 kutsestandardiga kehtestatud teadmiste ja oskuste omandamist.
Koolitustele on oodatud juba tegutsevad personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist ning sõltuvalt teemast ka juhid.

VAATA lähemalt, millised on 2018/2019 hooaja PARE koolituste teemad ja millal need toimuvad SIIN


ETTEVÕTTE SISESED KOOLITUSED

Koolitused, mis on loodud konkreetse ettevõtte või organisatsiooni soovidest ja vajadustest lähtuvalt.
Meie poole võib pööruda järgmistel teemadel:

 • Töösuhted, sh nende õiguslik taust
 • Töötervishoid ja -ohutus
 • Personalitöö protseduurid ja dokumentatsioon
 • Personaliarvestus
 • Tööjõu planeerimine
 • Töö analüüs ja tööde hindamine
 • Töötasu ja palgapoliitika
 • Värbamine ja valik
 • Töötajate hindamine, arenguvestlused
 • Koolitus ja arendamine
 • Karjääri planeerimine
 • Personaliuuringud
 • jt teemad

Võta meiega ühendust! Oleme Sulle mõttekaaslaseks, sobivate lahenduste leidjaks ja elluviijaks!


Lisainfo PARE koolituste kohta:
E-mailil: mariliis@pare.ee, kontaktisik Mariliis Aigro