PARE mentorprogramm

PARE mentorprogramm on Sulle, kui ...

Kandideeri hiljemalt 21. detsember 2018 SIIN


PROGRAMM

PARE mentorprogramm on teadlik arengupartnerlus personalitöö tegijate vahel, pakkudes mõlemale osapoolele isiksuslikku ja professionaalset arengut. Programmi eesmärk on kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ning personalitöötajate kogukonna tugevdamine.

PROGRAMMI OSAPOOLED JA NENDE ROLL

MENTOR - Personalitöö valdkonna kogenud tegija, kellel on vähemalt 5 aastane personalitöö valdkonna töökogemus ning soovituslikult omab vähemalt personalijuht, tase 7 kutsetunnistust. Mentori rolliks on programmis juhendada, nõustada ja innustada menteed seatud eesmärkide saavutamisel, kasutades selleks erinevaid meetodeid nagu aktiivne ja empaatiline kuulamine, mentee tegevuste peegeldamine, menteele hinnanguvaba tagasiside andmine, küsimuste esitamine, kogemuste tutvustamine jne.

PARE mentorprogrammi mentoriteks on personalijuhtimise valdkonna tipp-tegijad Eestis: Kadi Tamkõrv (Omniva), Estel Pukk (Bigbank), Irene Metsis (G4S Eesti), Terje Laur (Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus), Helle Saaremägi (Viljandi Haigla), Katrin Noormägi (Sotisaalministeerium), Katrina Laurson-Suurna (Eesti Energia), Kerstin Jaani (Keskkonnaministeerium), Chris-Helin Loik (Elektrilevi), Katri Kuuse (Ericsson Eesti), Inga Möllits (Bellus Furniture).

MENTEE - Personalitöö valdkonna tegija, kellel on vähemalt 2 aastane personalitöö valdkonna töökogemus ning kindel soov teha arenguhüpe mentori toel. Mentee rolliks on olla aktiivne õppija ning tegutseda järjekindlalt oma eesmärkide saavutamisel. 

PARE viib kokku mentor-mentee koostööpaarid ning pakub programmi vältel tuge ja arendavaid tegevusi mõlemale osapoolele.

AJAKAVA

15. jaanuar 2019   PARE mentorprogrammi avaüritus
jaanuar 2019 - juuni 2019    mentor-mentee kohtumised
(programmi jooksul toimub 5-6 kohtumist)
12. veebruar 2019   menteede töötuba nr 1
07. mai 2019   menteede töötuba nr 2
11. juuni 2019   PARE mentorprogrammi lõpuüritus

 

INVESTEERING RAHAS JA AJAS

Programmi maksumus*:

  • PARE liikmele 525 eurot + käibemaks 20%
  • Mitteliikmele 685 eurot + käibemaks 20%

Infoks:
PARE mentorprogrammi eest tasumiseks on võimalik kasutada Liisi järelmaksu. Esita taotlus SIIN

*Maksumus sisaldab PARE mentorprogrammi avaüritust, 5-6 mentor-mentee kohtumist (iga kohtumise pikkus on ca 1,5 tundi), 2 menteede töötuba ja PARE mentorprogrammi lõpuüritust.

Programmi ajaline investeering sõltub programmi püstitatud eesmärkidest.

PROGRAMMI MEESKOND

Programmi juht: Evely Gorobinski (PARE juhatuse esimees, mentorluse töörühma eestvedaja)
Programmi koordinaator: Mariliis Aigro (PARE arendusjuht)


KANDIDEERIMINE

  1. Täida MENTEELE mõeldud küsimustik hiljemalt 21. detsember 2018 SIIN
  2. Saada oma CV (juhul, kui Sul ei ole LinkedIn profiili) aadressile mariliis@pare.ee

PARE mentorprogrammis kohti on 8-12 menteele
(NB! Programm käivitub juhul, kui PARE mentorprogrammis osaleb vähemalt 8 menteed).


Lisainfo: Mariliis Aigro, e-mail: mariliis@pare.ee; telefon: 53425046