Liikmelisuse lõpetamine

Liikmelisuse lõpetamiseks palun esita kirjalik avaldus e-maili aadressile info@pare.ee.
Avalduses palun sõnastada väljaastumise põhjus.

Avalduse kättesaamise ja liikmelisuse lõpetamise kohta saadame teavituse 3 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist PARE kontorisse e-maili teel.

Juhime tähelepanu, et liikmel seisab kohustus tasuda ühingu liikmemaks jooksva kalendriaasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
PARE Põhikirja punkt 2.3. ütleb: "Ühingust välja astumiseks esitab liige ühingule kirjaliku avalduse, milles kirjeldab väljaastumise põhjust. Kui liige soovib ühingust välja astuda kalendriaasta jooksul, peab liikmemaksu tasuma kogu aasta eest, ettemakstud liikmemaksu ei tagastata."