Liikmelisus

Ootame oma ridadesse kõiki valdkonna professionaale ning personali- ja juhtimistemaatikast huvitatud inimesi!
 

PARE liikmena saad osa:

Erinevatest arengu- ja õppimisvõimalustest:
 • personalitöö ja -juhtimise alased teadmised PARE koolitustelt ja konverentsilt
 • ettevalmistavad koolitused personalitöö kutseeksamite edukaks sooritamiseks
 • uute kogemuste ja parimate praktikate jagamine PARE klubides
 • temaatilised artiklid meilt ja mujalt ning rahvusvahelised teadaanded, raportid PareNeti, kuukirja ja Facebook vahendusel
 • eneseteostusvõimalus, osaledes PARE töörühmades ja panustades sellega valdkonna arengusse
Laiast suhtevõrgustikust ja uutest kontaktidest:
 • valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis
 • sisulised arutelud PARE liikmete ja koostööpartnerite esindajatega
 • kuulumine Euroopa ja maailma personalijuhtimise katusorganisatsioonidesse, võimalus koostöösuhete loomiseks kolleegidega rahvusvahelisel tasandil
Professionaalide infokeskkonnast:
 • PARE liikmete siseveeb PareNet toob lugejateni kõige päevakajasemad valdkonna uudised, arutelud ning võimaldab kolleegidega jooksvalt ühenduses olla
 • PareNeti Personalitöö Teaberegister on kõige mahukam valdkonna sisulist teavet sisaldav andmebaas
 • PareNeti Tööturg sisaldab infot personalitöö valdkonna tööpakkumiste kohta

Soodustustest:

 • hinnasoodustused PARE konverentsil ja koolitustel
 • tasuta osalemine PARE klubides
 • tasuta osalemine PARE liikmetele mõeldud üritustel

 

PARE liiikmeteks on teretulnud eraõiguslikud juriidilised isikud ja eraisikud!

Vaata lähemalt, kuidas astuda PARE liikmeks?

PARE infoteenuse kasutajateks on oodatud avalik-õiguslikud juriidilised isikud!

Vaata lähemalt, kuidas alustada infoteenuse kasutamist?

 

PARE liikmed räägivad: Mida on mulle andnud PARE liikmeks olemine?
 

Pare liikmeks olemine on andnud mulle palju uusi tuttavaid. See annab võimaluse teha vajadusel mõne programmi raames koostööd ka teiste organisatsioonidega. Tänases maailmas pole just palju töökohti, kus saab üksiku hundina oma asja kallal omaette nokitseda ja seeläbi saavutada edukalt püstitatud eesmärke. Üks Aafrika vanasõna ütleb: “Kui sa tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui sa tahad jõuda kaugele, mine kellegagi koos.” Pare-liikmetega me läheme koos ja kaugele!

Eveli Punnison, Enics Eesti AS, personalijuht

 

PARE liikmena olen saanud osaleda mitmes põnevas projektis ning saanud uusi kogemusi. Näiteks aitasin korralda PARE  personalijuhtimise konverentsi kohapeal ning nägin kõrvalt, kuidas toimub nii suure konverentsi telgitagune maailm. Hetkel aitan korraldada PARE 25 juubeliüritust ning saanud katsetada video tegemise oskusi.  Tänu PARE-le olen kohtunud hästi paljude toredate inimestega ning saanud erialasi tutvusi.

Krista Palder, Tallinna Vesi AS, personalispetsialist

 

PARE liikmeks olemine on andud mulle nii inspiratsiooni ja mõttekaaslasi kui ka õppimis- ja eneseteostusvõimalusi ahhaa-momentideni välja. PAREs on koos palju kogemust ja sihikindlat tegutsemist ning kiiresti kujuneb arusaam, et personalijuhtimine on palju rikkalikum ja põnevam, kui keegi oleks iial arvata osanud. 

Gerli Jõgi, Rogue Wave Software​ personalijuht

 

"PAREga liitusin ca 15 aastat tagasi. Olin siis algaja personalitöötaja ja vajasin ohtralt praktilist nõu. Artikleid-raamatuid võib ju lugeda ja loenguid kuulata, aga hindan väga võimalust PARE kaudu just kolleegidelt küsida. Olgu siis arvamust mõne uue raamatu kohta, uurida koolitaja tausta või pärida värbamissoovitust. Ja kuigi PARE on aastatega tublisti kasvanud, on säilinud mõnusalt kodune õhkkond, mis lubab läheneda igale liikmele „sina"-vormis ja panna e-kiri küsimusega teele ka siis, kui varasemalt silmast-silma veel kohtunudki ei ole."

Maria Kütt, Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor