Liikmeks astumine

PARE liikmemaksud on:

Eraisik 94 eurot aastas 
Piiratud osalejate arvuga organisatsioon 319 eurot aastas
Piiramatu osalejate arvuga organisatsioon 556 eurot aastas

 

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab üks inimene:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (või paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 

 

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab kaks või enam inimest:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (või paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel)

 

Eraisikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osalejaks ja soodustuse saajaks on eraisik:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (või paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud saavad PARE tegevuses osaleda ja soodustustest osa erialase infoteenuse vahendusel.