Kutsetunnistused

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset.

Kutsetunnistusi saab välja anda valdkonna kutse andja koostöös Kutsekojaga. Personalitöövaldkonnas on kutse andjaks Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Esimesed 52 personalitöötaja, -spetsialisti ja -juhi kutsetunnistust väljastati 10. juunil 2005

01. augusti 2019 seisuga on kokku väljastatud 658 kutsetunnistust.