Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa  kuulub kutsetunnistuse juurde ning selle eesmärgiks on teha kutseoskuste mõistmine lihtsamaks!

Kutsetunnistuse lisas on kirjas:

  • kutseoskuste kirjeldus
  • võimalikud ametinimetused
  • hindamise alused ja tõendamise vorm
  • ametlikult tunnustatud viisid kutsetunnistuse saamiseks

Kutsetunnistuse lisa ei ole personaalne dokument, vaid see on ühtne ühe kutseala konkreetsele tasemele. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt.Juba valminud kutsetunnistuse lisad on üleval Kutsekoja koduleheküljel (Kutseregistris).

Kutsetunnistuse lisa leidmiseks on vaja kirjutada lahtrisse (nimetus) kutsetunnistuse nimetus või otsida tervest nimistust (näita kõiki) tähestikulise järjekorra alusel.