Järelkasvu ja kutse töörühm

Järelkasvu ja kutse töörühma ülesandeks on mõelda läbi, milliste personalijuhtimise alast haridust pakkuvate koolidega ja kuidas koostööd teha.
 
Kuidas senisest enam kaasata õppureid?
Kuidas toetada koole personalijuhtimise õpetamisel?
Kutsete süsteem vajab inventuuri – milline ikkagi on PARE roll personalijuhtimise kutse andjana?
Millisel tasemel ja kui palju tunnistusi soovime väljastada ja miks? 
 
Töörühma veab Ilona Lott, PARE juhatuse liige,  abiks Elina Orumaa, PARE juhatuse liige ja Rahvusooper Estonia personalijuht