Kovisioon

 

Kovisioonil osalejad saavad hea võimaluse jagada grupiga oma dilemmat või probleemi. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. Lisaboonusena saavad kovisioonil osalejad laiendada oma suhtevõrgustikku, toetada ning saada ise head tuge teistelt personalivaldkonna kolleegidelt, õppida juurde ühe hea praktilise tööriista, mida ka enda ettevõttes rakendada juhtumite analüüsimisel. Kovisioon sobib hästi nii vähese kogemusega kui ka kogenud personalitöö tegijale. Kindlasti on see heaks ventileerimise ning toe saamise kohaks neile, kes teevad personalitööd ettevõttes üksinda. 

Kovisiooni eesmärk lühidalt:

  • Lahenduse leidmine
  • Erinevate vaatenurkade/variantide pakkumine
  • Kaasuse rääkija toetamine
  • Tema õpikogemuse suurendamine
  • Tema objektiivsuse ja eneseanalüüsivõime suurendamine
  • Kõigi osalejate analüüsi- ja professionaalsete oskuste areng
  • Teadmiste jagamine
  • Rolliteadlikkuse kasv
  • Grupi- ja koostööoskuste areng

Kovisiooni kogemused

"Kohapeal sai kohe alguses selgeks, et kõik osalejad on tulnud kovisioonile selleks, et panustada oma teadmiste ja kogemustega ametikaaslaste abistamisse ning sooviga ka ise uut teadmist kaasa võtta. Usalduslik ja hea kontakt tekkis kohe alguses ning kõik osalejad andsid oma panuse." Loe täispikka kogemuslugu SIIT.

Marit Pajulaid

"Kui kovisioonide toimumise ajad välja kuulutati, siis panin end üsna kohe osalejaks kirja. Seda mitmel põhjusel. Ühest küljest on mulle mu töös oluline olla kursis personalivaldkonna hetke kõige aktuaalsemate teemadega. Teisest küljest on see hea koht, kus laiendada tööalast võrgustikku. Kolmandaks aga oli minu jaoks väga oluline, et saan rääkida tööalaselt olulistest teemadest inimestega, kes mõistavad personalivaldkonna töö olemust." Loe täispikka kogemuslugu SIIT.

Maarit Vabrit-Raadla