konkurss 2020

MIKS PARE KORRALDAB PARIMATE PERSONALIPROJEKTIDE KONKURSSI?

Konkursi eesmärk on tõsta personalitöö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd.

KEDA OODATAKSE KONKURSILE OSALEMA?

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Arvesse lähevad kõik Eestis tegutsevad organisatsioonid, sõltumata nende suurusest või töötajate arvust.

Konkursil hinnatakse aastatel 2018/2019 lõpetatud konkreetset projekti, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või efektiivsuse kasvu.

Erikategooriana hinnatakse projekte, kus on välja töötatud ja edukalt rakendatud innovaatilisi lahendusi vähenenud töövõimega töötajate värbamiseks/palkamiseks/kaasamiseks tööellu. Tegemist peab olema lahenduse või ideega, millest teised tööandjad saavad eeskuju võtta ja oma vajadustele vastavaks kohendades kasutusele võtta. Tegemist võib olla nii füüsilise uuendusega, töökorraldusliku lahendusega, sisekommunikatsiooniga vm. 

Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud, kuid konkursil varem osalenud projektid uuesti kandideerida ei saa.

MIS ON KONKURSI TÄHTAEG JA KUIDAS PROJEKT ESITADA?

Konkursile projektide esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2020.  Projekti esitamiseks on  2 võimalust:

I VARIANT: VIDEO

Tee lühivideo, kus kirjeldad:

  • milline oli olukord enne projekti
  • kes olid projektimeeskonda kaasatud, sh välised partnerid või konsultandid
  • projekti lühikirjeldus
  • olukord peale projekti ja tulemused
  • millist väärtust või mõju (organisatsioonile, kliendile, töötajale, majandustulemustele jms)  projekt lõi 

Video lubatud pikkus on kuni 5 minutit. Video peab olema eesti keeles, subtiitrite kasutamine on lubatud ja oodatud. Me ei nõua kõrget kvaliteeti, kuid heli ja pilt peavad olema arusaadavad. Julgustame kasutama lihtsaid ja käepäraseid nutiseadmeid video salvestamiseks. Sageli peitub lihtsuses võlu.

Lae video üldlevinud formaadis (mov, avi, mpeg, mp4, wmv jne) üles keskkonda (Dropbox, Google Drive, WeTransfer vms), kus korraldajal on võimalik see alla laadida.

Täida ankeet, kuhu lisad videolingi.

II VARIANT: ELEKTROONILINE ANKEET

Esita ankeet elektrooniliselt SIIN.

NB! Projekti finaalis esitletakse projekte videformaadis. Kui oled oma edus kindel, siis soovitame esitada projekt pigem videona.

Info konkursile laekunud projektidest ja konkursi tulemustest avaldatakse PARE koduleheküljel ja sotsiaalmeediakanalites.

KUIDAS PROJEKTE HINNATAKSE?

Projekti hinnatakse esitatud video või projekti kirjaliku tutvustuse alusel. Konkursil on kaks vooru, millest lõppvooru pääsenud peavad esitlema oma projekte videoformaadis.
Hindamiskriteeriumiteks on: 

  • projekti innovaatilisus,  
  • projekti olulisus, väärtus organisatsiooni kontekstis (kliendi, organisatsiooni, töötaja ning omaniku seisukohalt),
  • projekti teostamisest tulenenud/tulenev efekt, projekti tulemuse mõju organisatsiooni majandustulemustele,
  • projekti ülesehitus, selle läbimõeldus ja süsteemsus,
  • rakendatavus teistes organisatsioonides.

Konkursile laekunud projekte hindab ekspertidest koosnev žürii. Žüriil on õigus vajadusel auhindu ümber jagada või mitte välja anda.

Võitjad kuulutatakse välja PARE konverentsil 16. aprillil 2020 Tallinnas.

MIS ON AUHINNAKS?
PARE annab võitjale auhinnaks 2021 aasta PARE konverentsi tasuta osaluspaketi. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor paneb auhinnaks välja 1000€ Avatud Kõrgkooli kursustel osalemiseks.

Lisainformatsioon
pare@pare.ee
5170803