konkurss 2020

Konkursi eesmärk on tõsta personalitöö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd. Konkursil hinnatakse aastatel 2018/2019 lõpetatud konkreetset projekti, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või efektiivsuse kasvu. Kandideerimine on tänaseks lõppenud. Konkursile esitati 15 projekti 12 erinevast organisatsioonist. 

Projekti hinnatakse esitatud video või projekti kirjaliku tutvustuse alusel. Konkursil on kaks vooru, millest lõppvooru pääsenud peavad esitlema oma projekte videoformaadis.
Hindamiskriteeriumiteks on: 

  • projekti innovaatilisus,  
  • projekti olulisus, väärtus organisatsiooni kontekstis (kliendi, organisatsiooni, töötaja ning omaniku seisukohalt),
  • projekti teostamisest tulenenud/tulenev efekt, projekti tulemuse mõju organisatsiooni majandustulemustele,
  • projekti ülesehitus, selle läbimõeldus ja süsteemsus,
  • rakendatavus teistes organisatsioonides.

Konkursile laekunud projekte hindab ekspertidest koosnev žürii. Žüriil on õigus vajadusel auhindu ümber jagada või mitte välja anda.

Võitjad kuulutatakse välja PARE konverentsil 16. aprillil 2020 Tallinnas.

PARE annab võitjale auhinnaks 2021 aasta PARE konverentsi tasuta osaluspaketi. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor paneb auhinnaks välja 1000€ Avatud Kõrgkooli kursustel osalemiseks.

Lisainformatsioon
pare@pare.ee
5170803