konkurss 2019/2020

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2019. aastal või enne 21.02.2020 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid.

Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 21. veebruariks 2020 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö.

Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala) ning lõputöö juhendaja nimi ning e-posti aadress.

Magistritööde hindamiskriteeriumid

  • Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
     
  • Teema olulisus Eesti (ja/või konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
     
  • Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused ja kasutatud uurimismeetod aitavad lahendada sarnaste organisatsioonide praktilisi probleeme ja/või on rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi üldiseks tõstmiseks Eesti organisatsioonides.
     
  • Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: probleem, eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud; valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist; uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; eesmärk on saavutatud, järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE klubide sarjas ning osaleda tasuta 2020 aasta 16. aprilli toimuval PARE XXVIII Aastakonverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Konkursi võidutööd avaldatakse pärast konkursi lõppu PareNetis.
Kui lõputöö sisaldab informatsiooni, mida ei võiks avalikult jagada, siis lisada märge tööd esitades juurde.

Lisainfo: pare@pare.ee,  5170803