Mõjukaim Personalijuht 2018

 

Mõjukaima Personalijuhi tiitliga tunnustame valdkonna väljapaistva-
maid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide
strateegilises juhtimises, aidates seeläbi kaasa juhtimiskultuuri taseme
tõstmisele, Eesti organisatsioonide arengule ja konkurentsivõimele.

Mõjukaima Personaljuhi tiitli vääriline personalijuht on inimene, kes on
lisaks tulemuslikule tööle tööandja organisatsioonis panustanud personali-
juhtimise valdkonna arengusse laiemalt ning on eeskujuks teistele
personalitöö valdkonnas töötavatele inimestele. Lisaks võiks tal olla
personalijuhi kutsetunnistus. 

Mõjukaim Personalijuht 2018 tiitli pälvis KADI TAMKÕRV. Lisaks tunnustati:  Ülle Matt - südamega eestvedaja, Evely Gorobinski - südamega arendaja ja Estel Pukk - südamega uuendaja.