Konkurss 2016/2017

 

Konkursile laekus 11 magistritööd

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" 2017 auhinnad:

võidutöö:  Marie Evart "Turunduskeskne lähenemine värbamisele ja tööandja soovitamisega seotud tegurid.", juhendaja Milvi Tepp (TTÜ)

finalist: Liina Hindremäe "Tööandja atraktiivsus ja tööandja brändi kuvand tööjõuturule sisenenevate tudengite hulgas AS SEB näitel.", juhendaja Maris Zernand-Vilson (TTÜ)

finalist Liisa Jõgi "Eesti naistippjuhtide karjääriteede kujunemine ja kogemused juhirollis.", juhendajad Triin Roosalu ja Liina Randmann (TTÜ)

Kõikide konkursile laekunud magistritöödega saab tutvuda PareNetis (Personalitöö teaberegister->Parim Potentsiaal Personalijuhtimises->2017 esitatud tööd all).

fotol: konkursi finalistid Liisa Jõgi ja Liina Hindremäe, zürii liige Maria Kütt ja Ene Olle

  -----

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2016. aastal või enne 31.01.2017 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid.

Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2017 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö.

Kaaskirjas palume esile tuua töö tugevused ning selle rakendusvõimalused organisatsioonides (maksimaalselt 1 lk).

Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala) ning lõputöö juhendaja nimi ning e-posti aadress.

Magistritööde hindamiskriteeriumid

  • Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
  • Teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
  • Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused aitavad lahendada konkreetse organisatsiooni praktilised probleemid ja/või on rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks üldises plaanis.
  • Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud; valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist; uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE klubide sarjas ning osaleda tasuta 2017 aasta 20.-21. aprilli toimuval PARE XXV Personalijuhtimise Aastakonverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursitööd avaldatakse pärast konkursi lõppu PareNetis.
Kui lõputöö sisaldab informatsiooni, mida ei võiks avalikult jagada, siis lisada märge tööd esitades juurde.

Lisainfo: pare@pare.ee,  611 6410