Parim Potentsiaal Personalijuhtimises

 

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides. 

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE klubide sarjas ning osaleda tasuta konkursi aastal toimuval PARE Personalijuhtimise Konverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursitööde kokkuvõtted avaldatakse pärast konkursi lõppu PareNetis.

Lisainfo: pare@pare.ee, 5170803

2018 aasta võidutööd olid:

võidutöö: Heleen Anderson "Tööle kandideerijate ootused töövormide paindlikkuse osas ja selle seosed tööorientatsiooni ning isiklike tööalaste kokkulepete sõlmimisega" (TTÜ)
võidutöö: Viivika Lumberg "Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga" (TLÜ)
finalist: Piret Ploom "Eesti ministeeriumide värbamise ja valiku protsesside vastavus avaliku teenistuse seadusele ja selle eesmärkidele" (TTÜ)

2017 aasta võidutööd olid:

võidutöö:  Marie Evart "Turunsuskeskne lähenemine värbamisele ja tööandja soovitamisega seotud tegurid.", juhendaja Milvi Tepp (TTÜ)
finalist: Liina Hindremäe "Tööandja atraktiivsus ja tööandja brändi kuvand tööjõuturule sisenenevate tudengite hulgas AS SEB näitel.", juhendaja Maris Zernand-Vilson (TTÜ)
finalist Liisa Jõgi "Eesti naistippjuhtide karjääriteede kujunemine ja kogemused juhirollis.", juhendajad Triin Roosalu ja Liina Randmann (TTÜ)

2016 aastal anti auhinnad välja kolmes kategoorias: kõige rakendatavam, kõige akadeemilisem ja kõige asjakohasem.

Kõige asjakohasem Katrin Veidenbaum (Põdra) "Eesti tööandjate hoiakud ja töötajate ootused palkade avalikustamisel värbamisprotsessis", juhendaja Milvi Tepp (TTÜ)
kõige akadeemilisem töö:  Evert Kraav "Tasusüsteemide seoses ametikohtade hindamisega ja mõju tasusüsteemi tõhususele Eesti organisatsioonide näitel", juhendaja Helina Vigla (TTÜ)
kõige rakendatavam töö: Palmi Lindjärv "Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine ja tööandja maine mõju kandideerimisotsusele ABC grupi näitel", juhendaja Merle Lõhmus (TTÜ). Palmi Personali Praktikus ilmunud artiklit saab lugeda ka SIIT

2015 aastal võitis Parima Potentsiaali Personalijuhtimises konkursi Reelika Rattus magistritööga "Avaliku teenistuse tippjuhtide seast lahkumine: Eesti näide 2009-2013", juhendaja Tiina Randma-Liiv ja Eve Limbach-Pirn (TTÜ). Ülevaade Reelika Rattuse magistritööst ilmus 2015 aasta Personali Praktiku maikuu numbris, loe SIIT

2014 aastal võitis Kairi Nodapera magistritööga „"Virtuaalsete meeskondade juhtide juhtimiskompetentsid ja arenguprogrammi väljatöötamine Eesti pangandussektori näitel". Tema sõnul on konkurss Parim Potentsiaal Personalijuhtimises heaks võimaluseks personaliinimestele tutvustada oma uurimustöö tulemusi, need on põnevad paljudele. Tänu sellele konkursile saavad aktuaalsed käsitletud teemad rohkem tähelepanu ja leiavad ka osades ettevõtetes praktilist rakendust. Isiklikus plaanis oli konkursil osalemine auhinnaks iseendale suure tehtud töö eest. Kui tööd kirjutades on meeletu kiirus taga, siis konkursil osalemine andis veelkord võimaluse oma töö tulemusi hinnata ja analüüsida ning teistega jagada.

„Konkurss on hea võimalus saada valdkonna praktikute tagasisidet (ja kiitvat tunnustust) magistritöö aktuaalsuse ja uudsuse kohta. Loodud uus teadmine levib laiemalt ning selle konkursi kaudu sain anda oma väikese panuse inimeste juhtimise valdkonna arengusse.“, ütleb  2014 aasta konkursi  finalist Piret Puss, kelle tööks oli "Keskastme juhtide arendamise lähtekohad eesti suureettevõtete näitel".