konkurss 2008/2009

 
Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2008. ja 2009. aastal kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid.

Konkursi eesmärk on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

Töid võetakse vastu 30. septembrini 2009 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee viieleheküljelise* eestikeelse kokkuvõttena, mis koosneb järgmistest alapunktidest: sissejuhatus; töö eesmärk; uuringu kirjeldus (sh hüpoteesid või uurimisküsimused, meetod ja olulisemad tulemused); järeldused; rakendatavus; kokkuvõte. Kokkuvõttele tuleb juurde lisada ka täismahus magistritöö.

Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala. Tooge välja ka lõputöö juhendaja nimi ning tema e-posti aadress.

Magistritööde puhul hindame asjakohasust (uurimistöö on seotud personalijuhtimisega, selle alavaldkondadega või sellega tihedalt seotud valdkondadega), teema aktuaalsust, innovaatilisust ning rakenduslikku väärtust organisatsiooni kontekstis. Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE Akadeemiliste klubide sarjas ning osaleda tasuta 2010. aasta Personalijuhtimise Konverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursi tööde kokkuvõtted avaldatakse pärast konkursi lõppu PARE koduleheküljel www.pare.ee

Lisainfo:

Jaana Pedras
jaana@pare.ee
Tel 6116411
GSM 5204283