konkurss 2007

 

 

 

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

Magistritööde hindamiskriteeriumiteks on:

     * Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
     * Teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel
päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
     * Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused aitavad lahendada konkreetse organisatsiooni praktilised probleemid ja/või on
rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks üldises plaanis.
     * Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud;
valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist;
uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad
järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE Akadeemiliste klubide sarjas ning osaleda tasuta  Personalijuhtimise Konverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursi tööde kokkuvõtted avaldatakse pärast konkursi lõppu PARE koduleheküljel www.pare.ee.  

 

Lisainfo:
pare@pare.ee
Tel: 611 6410