konkurss 2006

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2006 tulemused

Juba viiendat aastat korraldasid Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE ja Nordea Pank koostöös konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises.
Käesoleval aastal laekus PARE ja Nordea Panga poolt korraldatava personalitöö valdkonna üliõpilastööde konkursile kokku 13 lõputööd erinavast kõrgkoolist ning ülikoolist. Kõige enam töid laekus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli tudengitelt.

Kursusetöid hinnati kahes erinevas kategoorias:
1. magistritööd
2. diplomi- ja bakalaureusetööd

Magistritööde kategoorias esitati konkursile kokku 8 tööd ning diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias kokku 5 lõputööd. Konkursitöid hindas PARE liikmetest koosnev 16-liikmeline komisjon. Hindamisel lähtuti konkursi hindamiskriteeriumitest.

Magistritööd

Nimi Kõrgkool ja eriala Töö pealkiri
Erika Truuverk EBS, rahvusvaheline ärijuhtimine Müügipersonali hindamise süsteemi väljatöötamine Äripäeva Kirjastuse AS näitel
Katriin Fisch-Uibopuu Tartu Ülikool, kultuurikorralduse eriala Eesti kultuuriorganisatsioonide juhtide ülesanded ja kompetentsid
Riina Beljajev Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala Põhiväärtused kui juhtimisinstrument Eesti suurte organisatsioonide näitel
Urve Tamme Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala Töö - pere konflikt ja sellega seotud tegurid
Alice Noormägi Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala Juhtide järelkasvu planeerimiseja arendamise süsteemi loomise alused
Kersti Hellerma EBS, rahvusvaheline ärijuhtimine Employer Brand in Estonia - How to Attract Young Graduates?
Triin Raamat Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala Töökohale kandideerimise otsust mõjutavad tegurid
Marika Maschorov Tartu Ülikool, ärijuhtimine Motivatsioon ja selle kujundamine Tartu Vangla näitel

Diplomi- ja bakalaureusetööd

Autor Kõrgkool, eriala Töö määratlus Töö pealkiri
Elke Tamm Tartu Ülikool, majandusteaduskond Bakalaureusetöö Töötajate töörahulolu AS Skan Holz Helme ja AS Ritsu näitel
Olga Fjodorova Tallinna Majanduskool, personalitöö eriala Diplomitöö Kinnisvaramaaklerite voolavuse põhjused kinnisvarabüroo Uus Maa näitel
Gerli Tuisk Sisekaitseakadeemia, personalitöö eriala Diplomitöö Organisatsiooniväliste värbamisallikate kasutamine Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonides
Grete Usin Tallinna Ülikool, psühholoogia eriala Bakalaureusetöö Kandidaadi tagasiside värbamis- ja valikuprotsessile AS Hansapank näitel
Evelin Peets Tartu Ülikool, majandusteaduskond Bakalaureusetöö Fazer Amica juhtide poolt rakendatavad juhtimisstiilid ja nende eripärad Hersey-Balnchardi metoodika põhjal