konkurss 2005

Konkursi PARIM PERSONALIPROJEKT 2005 tulemused

Käesoleval aastal esitati konkursile kokku 13 personaliprojekti 12 organisatsioonist. Konkursile laekunud projektidele tuginedes võib öelda järgmist:

 • Enamus konkursile esitatud projektidest on seotud töötajate arenduse ja koolituse valdkonnaga. Mitmed nendest projektidest on integreeritud motiveerimise ja hindamise teemadega.
 • Võrreldes varasemate aastatega leidus rohkem innovaatilisust ja uuenduslikku lähenemist tekkinud olukorra lahendamisel.
 • Tähelepanu keskpunkt on sel aastal varasemast enam suunatud tulevikku ja töötajate järelkasvu tagamisele.
 • Suur oli teenindajatele ja teenidustaseme tõstmisele suunatud projektide osakaal.
 • Sarnaselt eelmise aastaga on mitmete organisatsioonide jaoks keskseks teemaks töötajate tulemuslikkuse hindamine ja tõstmine.
 • Kokkuvõtvalt võib öelda, et personalijuhtimise valdkonna tegevus on tänases päevas suunatud organisatsiooni olemasolevate (sh uute) töötajate hoidmisele ja arendamisele.

Konkursile Parim Personaliprojekt 2005 laekunud projekte hindas seitsmeliikmeline žürii, mis koosnes PARE, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ja CVO Groupi esindajatest ning personalijuhtidest.

PARIM PERSONALIPROJEKT 2005:

Tooteteadlik ja ennastjuhtiv Ifi töötaja
AS If Eesti Kindlustus

Võiduprojekti iseloomustab:

 • Seos ettevõtte ärieesmärkide ja tulemuslikkusega
 • Lähtumine konkreetsest vajadusest
 • Suunatus pea kõigile ettevõtte töötajatele
 • Töötajate õppimise ja arengu toetamine ning soodustamine
 • Süsteemsus ja selgus töötajate õiguste ning volituste kontrollimisel

PALJU ÕNNE!

EBS Juhtimiskoolituse Keskus andis võitjale auhinnaks võimaluse osaleda kuni 30 000 krooni ulatuses EBS JKK avalikel täiendkoolitustel. Lisaks anti võitjale üle klaasikunstnik Viivi Ann Keerdo poolt loodud Parim Personaliprojekt rändauhind.

AUHINNATUD PROJEKTID on

Tulemuste ja talendijuhtimise raamistik
AS Hansapank

Indeksite süsteem TNT Eestis
TNT Eesti AS

TNT Eesti projekt pälvis konkursi eripreemia väikeettevõtte kategoorias!

Go Hotel Shnelli premeeris projektide esitlejaid auhindadega kogu meeskonnale.

PALJU ÕNNE!

Finalistid esitlesid oma projekte 6. aprillil 2006 Personalijuhtimise konverentsi "Tasakaalu otsiv organisatsioon" esitlustubades. Konkursi võitja kuulutati välja konverentsi galaõhtul klubis Atlantis.

PROJEKTID

 

Organisatsioon Projekt
Coca-Cola HBC Eesti AS Uue töötaja sisseelamisprogramm Baltikumis
Eesti Post AS Teenindusmentorite arendusprojekt
Falck Eesti AS Falck Siseülikool
Hansapank AS Tulemuste ja talendijuhtimise raamistik
Ida-Tallinna Keskhaigla AS Uue töötaja kohanemissüsteem Ida-Tallinna Keskhaiglas
If Eesti Kindlustus AS Tooteteadlik ja ennastjuhtiv Ifi töötaja
Piirivalveamet Eelduste loomine üleminekuks strateegilisele personalijuhtimisele piirivalves läbi personalitöötajate koolituse
Rahandusministeerium Rahandusministeeriumi ja valitsemisala sisekoolitajate õppeprogramm
Rautakesko AS K- Raudse valimine
Riigikantselei Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelite väljatöötamine
Tallinna Vesi AS Noored spetsialistid
Tallinna Vesi AS AS Tallinna Vesi Teeninduskonverents 2005 "Sa saad selle, millest Sa loobud"
TNT Eesti AS Indeksite süsteem TNT Eestis