konkurss 2004

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2004

Tulemused

Käesoleval aastal laekus Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu PARE ja Nordea Panga poolt korraldatava personalitöö valdkonna üliõpilastööde konkursile kokku 23 lõputööd 8 erinevast Eesti kõrgkoolist/ülikoolist ning ühest välisülikoolist. Kõige aktiivsemad olid Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Estonian Business School`i üliõpilased.

Esmakordselt hinnati konkursitöid kahes erinevas kategoorias: 1) diplomi- ja bakalaureusetööd, 2) magistritööd. Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias esitati konkursile 15 ja magistritööde kategoorias 8 tööd

Konkursitöid hindas PARE liikmetest koosnev 17- liikmeline komisjon. Hindamisel lähtuti konkursi hindamiskriteeriumitest.

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2004 VÕIDUTÖÖDE AUTORID

Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias 


KADRI UUS
Tartu Ülikool, avaliku halduse eriala
Bakalaureusetöö teema: Organisatsioonikultuur Riigikontrollis R.Goffee ja G.Jonesi sotsiaalse arhitektuuri mudeli põhjal
Lõputöö juhendaja: MSc Kristiina Tõnnison

Võidutöö puhul hindas hindamiskomisjon kõrgelt:
- Kaasaegset teemavalikut ja asjatundlikku teemakäsitlust
- Konkreetseid tulemusi
- Töö praktilist väärtus Riigikontrolli jaoks
- Teoreetilise materjali ja uurimuse oskuslikku sidumist

Magistritööde kategoorias

KRISTEL AINSALU
Tallinna Pedagoogikaülikool, organisatsioonikäitumise eriala Magistritöö teema: Riigi rakenduskõrgkooli õppejõu kompetentside kirjeldused ja nende rakendusvõimalused
Lõputöö juhendaja: Mare Pork, Ph.D

Võidutöö puhul hindas hindamiskomisjon kõrgelt:
- Teema aktuaalsust ja uudsust rakenduskõrgkoolide õppejõudude kontekstis
- Suurt ettepanekute hulka
- Väga hea üldistusvõimet
- Erinevate uuringumeetodite oskuslikku integreerimist
- Rakenduslikku väärtus kõrgkoolide jaoks

Nordea Pank andis parimale diplomi- ja bakalaureusetöö kategooria autorile stipendiumi väärtuses 4000 krooni ja magistritöö autorile stipendiumi väärtuses 5000 krooni.

PALJU ÕNNE!

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2004 AUHINNATUD TÖÖ

Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias 

KADRI KOITNE
Tallinna Pedagoogikaülikool, psühholoogia eriala
Bakalaureusetöö teema: Scoutspataljoni võitlejate motivatsioonitegurid, rahulolu ja pühendumine seoses rahuvalveoperatsioonil saadud kogemustega

MAIO RANNAMÄGI
Kõrgkool I Stuudium, ettevõtluse ja ärijuhtimise õppesuund
Diplomitöö teema: Müügitöötajate koolituse tulemuslikkuse mõõtmine

Magistritööde kategoorias 

ENE SEIDLA
Tartu Ülikool, juhtimise õppetool
Magistritöö teema: Teenindaja rolli analüüs ja arendus organisatsiooni eri tasandite perspektiivist AS Frens teenindajate näitel

SIIRI-MALL MUSTEN
Odense Ülikool (Taani), organisatsiooni ja juhtimise õppetool
Magistritöö teema: Multikultuurse meeskonnatöö efektiivsuse juhtimine globaalsetes juhtimiskonsultatsioonifirmades